Dobročinný spolek Medáků
Původní Spolek byl založen v roce 1912 jako první ze dvou stolních podpůrných společností ve Střešovicích. Měl asi 20 členů a sídlil v hostinci "U Štrosů", později nazývaném "U růže" a "U zvoničky". Zde také pořádal zábavy, vybíral do talíře a získanými penězi podporoval "sousedy" v momentální finanční tísni. Organizoval průvody s hudbou, vycházející od hostince "U Štrosů" a nezřídka končící večerní taneční zábavou. Zanikl v roce 1946 sloučením s ochotnickým spolkem Podporující jednota Lípa slovanská.

Spolek byl obnoven v roce 1998 skupinou mladých lidí, kteří chtějí oživit někdejší společenský život ve starých Střešovicích a přispět k zachování historických hodnot unikátního urbanistického souboru formou alternativních kulturních programů.

Spolek je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů. Stanovy Spolku jsou registrovány Ministerstvem vnitra ČR. Hlavním posláním Spolku podle stanov je ochrana přírody a krajiny, ochrana kulturních památek, kulturní a osvětová činnost.