Odborná rada Dobročinného spolku Medáků
Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík - rektor Akademie výtvarných umění
e-mail: kot@avu.cz

PhDr. Ivan Muchka - historik architektury, Ústav dějin umění AV Č
e-mail: muchka@udu.cas.cz
http://www.udu.cas.cz/UHS

PhDr. Michal Flegl - historik

Jan Burian - hudebník a novinář
e-mail: burian@mbox.cz
http://music.taxoft.cz/jan_burian

Mgr. Bohuslav Blažek - sociální ekolog
e-mail: animator@hrad.cz

Mgr. Pavel Pokorný - evangelický farář
e-mail: stresovice@evangnet.cz
http://www.evangelik.cz