Výkonný výbor
Martin Skalský - ekolog a poradce (výkonný ředitel)
e-mail: martin.skalsky@arnika.org

Ing. Katarína Krnová - choreografka, tanečnice a pedagožka (programová ředitelka)
e-mail: katarina_krnova@hotmail.com

Mgr. Eva Pírová - výtvarnice, scénografka a pedagožka (výtvarné pořady)
e-mail: kudrnac2@seznam.cz