Kontakt
Dobročinný spolek medáků ve Střešovicích
PO BOX 52, 162 00 Praha 6
IČO: 6978 0544
registrace MV ČR: VS/1-1/37 970/98-R
e-mail: martin.skalsky@ecn.cz
tel: + 420 606 168 026

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 1 - pobočka Spálená
běžný účet: 51 - 0052 80002 37 / 0100

Rezervace, produkce:
Tereza Budková
e-mail: tereska03@hotmail.com
tel.: 608 135 589, 604 219 391, 721 353 183

Výtvarné dílny a programy pro děti:
Mgr. Eva Pírová
e-mail:epirova@hotmail.com
tel: +420 721 779 507

Veřejná sbírka "Fond pro staré Střešovice": 51 - 0042 9002 77 / 0100
Získané prostředky budou využity pro budování Přírodního parku Staré Střešovice a další aktivity na obnovu a využití veřejných prostranství.

Veřejná sbírka "Alternativa pro staré Střešovice": 51 - 0083 5402 47 / 0100
Získané prostředky budou využity na rekonstrukce obecních objektů a provozování kulturních programů pro širokou veřejnost v nich.