Domky Medáků

Dům soudobé tvorby (Starostřešovická 96)- srovnávací fotografická studie rekonstrukce objektu

Provizorní zabednění oken, vpravo propadlý chodník 1997 - Čelní fasáda včetně dřevěných výplní, posezení na terásce (2002)
Oprava čelní fasády (1998) - Čelní fasáda a posezení na terásce (2002)
Stavba opěrné zdi, oprava propadlého chodníku (1998) - Teráska s okrasnými sloupky (2002)
Jižní štít objektu (2000) - Jižní štít objektu a pohled do zrekonstruované zahrady (2002)
Provizorní zabednění oken, poškozená fasáda (1998) - Čelní fasáda objektu (2002)
Vstup do objektu (1996) - Vstup do objektu (2002)
Teráska s probořeným chodníkem (1997) - Posezení na terásce (2002)
Okno do obytné místnosti (1998) - Okno do obytné místnosti (2002)
Zával sklepa (1997) - Vstup do sklepa (2002)
Přístupový chodník (1998) - Přístupový chodník (2002)
Jižní štít objektu (1997) - Jižní štít objektu (2002)
Pohled do zahrady (1999) - Zahrada s altánem a ohništěm (2002)
Čelní fasáda (2002) - Zahrada s dřevěnými stavbami (2002)
Pohled ze Starostřešovické ulice (1997) - Ptačí perspektiva (1999)