Z nástěnky národního výboru

V půli května přišlo dlouho očekávané rozhodnutí obvodního úřadu o dalším osudu kultury ve starých Střešovicích. Radní Prahy 6 rozhodli, že Medáky zbaví dvou větších objektů a zruší tak fungující kulturní centrum, které nabízelo pestrý program pro děti, dospělé, mladé lidi i příslušníky nejrůznějších menšin. Největší ze tří objektů (Starostřešovická 96) radní pronajali Ivetě Kopecké a Tomáši Klímovi. Ti si zde chtějí zbudovat keramickou dílnu. Je s podivem, proč radní likvidují bohatou kulturní nabídku Medáků. Bude snad mít keramická manufaktura pro Střešovice větší přínos?

To nelze zjistit. Dodnes není jasné, na základě čeho radní vybírali a zda rozhodli správně. Úřad veškeré informace o průběhu výběrových řízeních utajil, ačkoliv na to podle zákona o svobodném přístupu k informacím nemá právo. Spolek Medáků se proto obrátil na zastupitelstvo, aby rozhodnutí rady prověřilo. Objevily se navíc doklady o tom, že Praha 6 získala tři střešovické domky od pražského magistrátu na základě projektu Alternativa pro staré Střešovice. Podle dva roky starého rozhodnutí měly být domky – po převodu na městkou část – pronajaty právě Medákům. Pokud Medáci se stížnosti neuspějí, nejspíše budou muset svůj projekt ukončit. Radní jim přidělili jediný domek bez zahrady, do něhož se plánované aktivity nevejdou. Protože obvodní zastupitelstvo zasedne až v září, Medáci chtějí pokračovat v kulturním programu.

Je zarážející, že radní odmítli projekt, na němž spolupracuje řada renomovaných odborníků, organizací a osobností veřejného života. O vítězi konkurzu měla rozhodnout kvalita předloženého projektu. Zdá se však, že ve skutečnosti převážily zcela jiné zájmy. Chování radních připomíná rozhodování národního výboru, který nedbá věcných argumentů ani potřeb občanů, popírá dokonce svá starší usnesení.

Projektu Alternativa pro staré Střešovice se účastní čtyři vysoké školy, místní obyvatelé, Muzeum hl. m. Prahy a téměř pět desítek dalších organizací, jako například Dejvické divadlo či Obec spisovatelů. Jen v loňském roce navštívilo programy ve starých Střešovicích na pět tisíc lidí. Spolek Medáků se ve výběrových řízeních ucházel o všechny tři domky, které již řadu let spravuje. Dům v ulici Nad hradním vodojemem, kde plánoval vznik Dokumentačního centra pro venkovskou architekturu s knihovnou, chtěl Spolek odkoupit za 1,6 miliónu korun. Dva domky ve Starostřešovické ulici si pak Medáci chtěli pronajmout za 250 tisíc korun ročně. Nabídli navíc vybudování veřejně přístupného parku ve Starostřešovické ulici. Celková finanční nabídka projektu dosáhla téměř osmi miliónu korun, jež přislíbili zprostředkovat partneři z Nizozemí a USA.

Ještě několik týdnů si budeme muset počkat na poslední dějství řadu let se vlekoucí anabáze. Věřme, že obvodní zastupitelé budou rozhodovat zodpovědně a kulturní enkláva ve Střešovicích momentální nepřízeň některých politiků přežije.Zpět na seznam novinekZa publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu