Stanovisko Jana Kasla, bývalého primátora hl.m.Prahy

Ve čtvrtek 18.7. mají být vystěhovány dva domy ze třech ve Starých Střešovicích, v nichž se již několikátý rok daří provozovat zajímavé aktivity Dobročinnému spolku Medáků. V tomto týdnu zde probíhá mezinárodní divadelní forum. Občané z širokého okolí a mladí z celé Prahy si už zvykli navštěvovat rozmanité akce pořádané nadšenci ze spolku.

Činnost Medáků jsem sledoval po delší dobu s pochopením. Přestože nejsem obhájce squatů, dospěl jsem po letech existence Dobročinného spolku Medáků k přesvědčení, že aktivity vyvíjené ve Starých Střešovicích jsou takovým přínosem v rovině občanské i kulturní, že by měly být podpořeny z úrovně vedení města i městské části. Proto jsem také uvítal snahy vedení radnice Prahy 6 převzít nemovitý majetek - ony tři domy, do svěřeného majektu a podpřit fenomén “Medáci”.

S tímto úmyslem jsme v roce 2000 svěřovali zmíněné objekty Praze 6. O to více mne překvapilo následné chování radnice Prahy 6 – po odhození zástěrky podpory alternativní kultury se totiž rozhodli vypsat výběrové řízení na využití objetů a dokonce na jejich prodej, přestože existují zákonné způsoby, jak majetek nechat v užívání spolku Medáků a podpořit tak místní komunitu. Prodej jednoho domu a pronájem dalšího de-facto likvidují aktivity spolku, o něž by se radnice Prahy 6 měla naopak ucházet a podporovat je. Takhle chce pan starosta Bém rozvíjet aktivitu občanů? Proč se potom objevují “píárové” články v Reflexu, když realita je zcela syrová. To stojí rozpočet Prahy 6 na cca 1,5 milionu za prodej domu č.p.946 ? Neměla by se spíš městká část starat o řádný prodej hotelu Praha, z jehož výnosu si hodlá vybudovat honosný palác – radnici na Vítězném náměstí ? Nejsou rezervy rozpočtu Prahy 6 například v  nerealizovaných výnosech z odkládané privatizace bytového fondu, po níž volá několik tisíc občanů?

Kulutrně sociální fenomén Medáků a Starých Střešovic stojí za mnohem víc, než onen milion a půl a “konkurenční” projekt dvou podnikavců s keramikou. Poslední stavení prý ostatně mohou Medáci využívat. Co však zbyde z projektu, o němž se ví už i v Evropě?

Co zbylo z projektu kulturního centra Ladronka – tam si město s městskou částí vzalo na pomoc i polici. Budou Medáci následovat smutný osud Ladronky?

Máme od pondělí nového velitele městské policie – Dr. Němce. Věřím, že jako “městský kulturčík” nevydá pokyn na zteč. Podporu kultury pro mladé si přece dal jako jeden z bodů svého letního desatera.

Jan Kasl, člen ZHMP

Praha, 16.7.2002

 

 

 Zpět na seznam novinekZa publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu