Kulturní výbor magistrátu podpořil alternativu

Na svém březnovém zasedání se kulturní výbor pražského magistrátu zabýval situací alternativní kultury v hlavním městě. Jednání vyvolala umělecká sdružení 4+4 dny v pohybu, mamapapa a Déjá Donné. Spojení těchto významných organizací požádalo hlavní město, aby nalezlo prostor pro založení nového centra alternativní kultury v Praze, protože současné kapacity jsou zcela nedostatečné. Jednání se účastnili také zástupci Dobročinného spolku Medáků. Upozornili na fakt, že v Praze existuje řada dalších kulturních organizací, jež pro svou činnost nemají adekvátní prostory a hrozí jim zánik.

Tomáš Žižka, pedagog pražské DAMU a člen sdružení mamapapa upozornil na současný trend, kdy řada mladých umělců odchází do zahraničí. V České republice jim chybí podpora a patřičné zázemí; místní scéna se tak postupně “vylidňuje”. Představitel 4+4 dnů v pohybu Pavel Štorek vysvětlil, že jeho organizace sídlí řadu let v provizorních podmínkách a tato situace je nadále neudržitelná. Krátkodobé pronájmy prostorů na konkrétní umělecké projekty jsou komplikované a neumožňují kontinuální činnost. K jednání byl přizván také ředitel Paláce Akropolis Jaroslav Raušer. Členům výboru předestřel vizi, podle níž by podpora alternativní kultury mohla oživit upadající zájem turistů o Prahu a působit jako účinná protidrogová prevence. V neposlední řadě by se projevila i pozitiva ekonomická.

Zastupitel Ondřej Pecha (ODS) potvrdil, že Praha podporuje alternativní kulturu necelým procentem ročního rozpočtu. Situaci, kdy ve městě bez pomoci úřadů více kulturních center zaniká než vzniká, označil za katastrofální. Zastupitelka Ivana Bursíková (ED) podotkla, že město nemá v této oblasti vůbec jasno a doporučila neprodlené zpracování koncepce podpory alternativní kultury. K těmto hlasům se připojili i zastupitelé Miroslav Poche (ČSSD), Marián Hošek (KDU-ČSL) a Bohumil Černý (ODS), který navrhnul oslovit v tomto smyslu radu hlavního města Prahy.

Vedoucí kulturního odboru magistrátu Helena Brabencová na jednání přislíbila, že do května letošního roku zpracuje analýzu alternativní kultury ve městě. Některé potřeby pak budou moci být součástí rozpočtu Prahy na rok 2004. Kulturní výbor nakonec přijal doporučení radě hlavního města Prahy, aby systematickou podporu alternativní kultury zakomponovala do svého programového prohlášení.Zpět na seznam novinekZa publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu