Vyklizená Lípa slovanská potřebuje Vaši pomoc!

V pátek 25. července brzy ráno byla Lípa slovanská policejně vyklizena na popud Úřadu m. č. Praha 6. Vzhledem k tomu, že ani po této události nehodláme přestat v našich aktivitách, naléhavě vás ve své obtížné situaci žádáme o pomoc.

Pokud máte čas chuť pomoci nám při organizaci dalších aktivit, kontaktujte nás co nejdříve e-mailem nebo telefonicky na číslech 721 353 183, 608 135 589 nebo 604 219 391

Vzhledem k pomluvám a lžím, které rozšiřuje obvodní úřad, bude nyní velmi důležité uvést informace na pravou míru. Můžete-li, pište své názory na působení Spolku Medáků a Lípy slovanské ve Střešovicích zastupitelům Prahy 6 na e-mail: zastupitel@p6.mepnet.cz.

Obracejte se se svými názory rovněž na redakce sdělovacích prostředků nebo svá krátká vyjádření posílejte na náš mail, my se postaráme o jejich doručení novinářům. Můžete rovněž využít tyto přímé adresy:

ctk@mail.ctk.cz

redakce@vecerka.cz

redakce@pravo.cz

mfdnes@mafra.cz

redakce@metro.cz

Vystěhováním pro nás nic nekončí, věříme, že se nám s Vaší pomocí podaří brzy pokračovat v našem kulturním programu, pořádání akcí pro všechny generace, vytváření zázemí pro začínající umělce a mladé lidi vůbec a především vytváření tolerantních a tvořivých alternativ.Zpět na seznam novinekZa publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu