Press 2000

28.12.2000 17:41 - Magistrát pozastavil veřejnou soutěž na jeden ze tří domů ve starých Střešovicích

Unikátní stavby ve Střešovicích ohroženy

S t ř e š o v i c e - Co zbyde z původní střešovické zástavby lze v současné době jen těžko odhadovat. Zatím je jisté jen to, že hlavní město, kterému tamní staré domky a pozemky patří, vyhoví přání šestého obvodu a svěří mu je do péče. Magistrát dokonce zrušil veřejnou soutěž, v níž dům u pískovcových skal nabídl i s pozemky k prodeji. O záchranu objektu se zasloužili bývalí squatteři, nynější občanské sdružení Dobročinný spolek medáků. Starosta šesté městské části Pavel Bém letos v létě přiznal, že je mu aktivita medáků sympatická a stavěl se za ně. Tvrdil, že není vždy nutné za vším vidět ekonomiku. Situace se nyní změní a rozhodování bude na představitelích dejvické radnice. "Otázkou zůstává, jakým způsobem naložíme s medáky. Neumím si představit, že je budeme vyhánět sudlicemi," řekl včeraBém k faktu, že jsou v objektu načerno. Legalizovat tento vztah ale nebude možné. I oni se podle něho budou muset zůčastnit soutěže, která bude časem vypsána na prodej domků a pozemků. Starosta připustil, že by v jednom z objektů mohl být stanoven účel tak, aby se iniciativy bývalých squatterů do něho vešly.

Jak se již dříve vyjádřil předseda sdružení medáků Martin Skalský, v domcích by se mohly pořádat nejrůznější výstavy a také by tam mohly být výtvarné dílny pro děti i bydlením pro mladé lidi, kteří seocitli v sociální tísni. Medáci chtějí ve třech domcích zřídit malé kulturní centrum: Starší generaci bude věnován "Dům oživené historie", kde je malá čajovna a vzniká v něm muzeum fotografií připomínajících vývoj Střešovic. V "Domě soudobé umělecké tvorby" pak probíhají různé koncerty a výstavy mladých autorů. Poslední budova by měla fungovat jako dětské dílny. Projekt tedy umožňuje setkávání tří různých generací. Navíc usiluje i o záchranu objektů, které tvoří poslední zbytek asi stopadesát let staré střešovické zástavby. Zatím však ani město neví, kolik domků a které pozemky mu ve staré střešovické zástavbě ještě patří a to bude nutné zjistit. Teprve pak začne předávání majetku městské části. Bém tvrdí, že prvním krokem musí být aktualizace urbanistické studie lokality a vymezení regulačních územních plánů. "Teprve pak je možné prodávat pozemky," soudí. Výběrové řízení by mohlo být vypsáno někdy v létě. I když se obec bude snažit zachovat z původní zástavby vše, co bude možné, nedělá si Bém iluze o počtu starých domů, které nebude nutné strhnout. "Předpokládám, že to bude jeden nebo možná dva." Squatteři bojují o podobu Střešovic Magistrát hlavního města Prahy konečně pozastavil veřejnou soutěž na jeden ze tří domů ve starých Střešovicích, které již několik let obývají bez povolení města mladí lidé. "Ještě před vyhlášením jsme magistrát žádali o její odložení, abychom mohli předložit náš projekt. Přesto byla soutěž v květnu letošního roku vyhlášena. Dozvěděli jsme se o tom náhodou a dost nás to zaskočilo," přiznává Martin Skalský, který v jednom ze zmíněných domů žije téměř pět let. Squatteři se již delší dobu snaží svůj pobyt ve Střešovicích legalizovat a dohodnout se s magistrátem, jemuž pozemky i budovy patří. V roce 1998 založili dobročinný spolek medáků (název odvodili od nápisu na jakési staré ceduli, jež hlásala prodej medu). Později vypracovali i obsáhlý projekt nazvaný "Alternativa pro staré Střešovice". Medáci chtějí ve třech domcích zřídit malé kulturní centrum: Starší generaci bude věnován "Dům oživené historie", kde je malá čajovna a vzniká v něm muzeum fotografií připomínajících vývoj Střešovic. V "Domě soudobé umělecké tvorby" pak probíhají různé koncerty a výstavy mladých autorů. Poslední budova by měla fungovat jako dětské dílny. Projekt tedy umožňuje setkávání tří různých generací. Navíc usiluje i o záchranu objektů, které tvoří poslední zbytek asi stopadesát let staré střešovické zástavby. Podle medáků má magistrát zájem pozemky raději rychle a výhodně prodat, než v nich podporovat nějaký neekonomický provoz. Zástupce magistrátu, který si nepřál být jmenován, neboť do jeho pravomocí nepatří informovat tisk, se brání, že jeho úřad byl dostatečně vstřícný, když pozastavil již probíhající veřejnou soutěž a umožnil medákům se jí zúčastnit. Magistrát dále zpochybňuje kvalitu a rozsah oprav, které medáci na domech provedli. "Je evidentní, že nebýt zásahu medáků, ty domy by už dávno nestály," tvrdí zastupitelka Ivana Bursíková, členka výboru pro kulturu a památkovou péči. "Alternativa pro staré Střešovice je přirozený způsob obnovy této lokality. Jinde v Evropě mají takové projekty větší podporu," dodala Bursíková. Zájem megistrátu na zachování Střešovic potvrzuje skutečnost, že v podmínkách soutěže je bod, který nařizuje uvedení budovy do původního stavu. Tato podmínka zřejmě v předchozích řízeních chyběla. A tak na místě nízkých chaloupek vyrostly nové třípodlažní budovy, které mají podle medáků i mnoha místních občanů k původní střešovické zástavbě hodně daleko. Minulý týden se o tomto tématu diskutovalo také na setkání občanů se zastupiteli městské části Praha 6. Její starosta Pavel Bém během diskuse připustil, že dnešní zákony "jsou poněkud děravé" a neumožňují zasahovat do stavebního plánu, pokud není dotyčný objekt památkově chráněn. Staré Střešovice skutečně chráněny nejsou. V současné době se tímto nedostatkem zabývá (na popud magistrátu) památková komise. Ivana Bursíková se s medáky shoduje v názoru, že jediným řešením je, aby starosta Bém, který přislíbil projektu Alternativa pro staré Střešovice podporu, požádal magistrát o převedení pozemků do vlastnictví Prahy 6.

MF DNES, Jana Šprunková, Markéta Burdová