Press 2001

Večerník Praha, 13.11.2001

Medáci se odmítají vystěhovat

Úřad se zástupcům sdružení nevyjádřil, dialogu se prý ale nebrání Spolek Medáků má do devatenáctého listopadu vyklidit dva ze tří střešovických domků. Přestože aktivity sdružení podpořil l místní farář, úředníci se prozatím vyjádřili Jen nejasně. Úřad své stanovisko nemění. Medáci se odmítají vystěhovat, dokud nebude stanoven nový majitel.

STŘEŠOVICE - Místní farář podpořil svým projevem aktivity Medáků ve Starých Střešovicích. Farář Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný se interpelací na zasedání zastupitelů Prahy 6 připojil k dalším osobám a organizacím, které podporují kulturní aktivity Medáků ve Střešovicích, a jejich práci pro památkovou ochranu této unikátní lokality. " V mé představě tvoří obec sousedé - lidé, kteří si spolu sednou, spolu hovoří a při sobě stojí," řekl mimo jiné duchovní ve svém projevu.Požádal také zastupitele, aby věnovali více pozornosti skutečným otázkám soužití, vzájemnosti a tolerance, ale také je přímo vyzval k podpoře Medáků. "Akce Medáků jsem navštěvoval nejméně rok a mohu potvrdit, že jde o pořady kvalitní, podporující kulturu, na duchu povznášející a šířící toleranci," řekl.

Kdo vlastně rozhodl?

Nad osudem sdružení Medáků visí další otazník v podobě nového termínu pro vystěhování domků, který SNEO, správcovská firma Prahy 6, stanovila na 19. listopadu. "S úřadem jsme měli dlouhodobě dobrý kontakt, spolupracovali jsme na dvou projektech. Rozhodnutí o vyklizení přišlo ze dne na den a nikdo z úřadu se k němu nehlásí," pozastavil se nad situací Martin Skalský, předseda Medáků.Ti se rozhodli, že dokud domky nezíská jiný majitel, nebo jim nebudou sděleny řádné důvody, objekty neopustí.Odpovědnost úřadu za devastaci této unikátní lokality, kterou představují především malé domky pražské dělnické enklávy z počátku minulého století, přiznal na zasedání také zastupitel Michal Tryml. "Úřad rozhodnutí rady nezmění, ale starosta Pavel Bern se jednoznačně zaručil, že při výběru zájemce o pronájem jednoho domku bude zásadní kvalita nabídnutého projektu, a ne výše nájemného," řekl mluvčí Prahy 6 Martin Šálek. Medaci se podle jeho slov nejspíš budou moci ucházet i o koupi zbylých dvou domků.

Večerník Praha, -jam-