Press 2002

Večerník Praha, 14.6.2002

Spolek Medáků bojuje s radnicí Prahy 6 za své akce

DEJVICE - Veselý happening pořádal ve čtvrtek Dobročinný spolek Medáku před úřadem Prahy 6. Medáci napadají rozhodnutí úředníků, které ukončilo většinu jejich střešovických aktivit. Úřad ale trvá na svém a za vítězným projektem stojí.

Asi třicítka aktivistů přišla podpořit spolek střešovických Medáků před radnici šestého obvodu. Spolu se studenty DAMU a jinými hosty tu proběhlo na chodníku představení performerů a lehký protest spojený s předáním petice zastupitelstvu.

"Jsme přesvědčeni, že se úředníci rozhodli pro konkurenční nabídku proto, že je finančně výhodnější. Podle našeho rozhovoru s konkurenty je ale finanční krytí i reálná podoba programu nejistá," vysvětlil předseda spolku Martin Skalský. Podle jeho slov je také záběr projektu mnohem nižší. "Pan Tůma a paní Kopecká, kteří získali nájem v domku číslo 96, počítají s programem, který bude omezen na tvorbu keramiky a sloužit bude jen občas a jen dětem, aby nenarušoval jejich soukromí," vysvětlil Skalský.

Spolek medáků na rozdíl od vítězů konkursu počítal s programem zaměřeným na širokou veřejnost a své si mohla najít jakákoli věková skupina. "Mnohé oblíbené akce bohužel ze Střešovic zmizí," uzavřel Skalský. Starosta Prahy 6 Pavel Bém se podnětům protestu brání a stojí za rozhodnutím, které určilo vítěze konkursu. "Medáci dostali svou šanci, ale konkurent nabídl lepší, pro Prahu 6 výhodnější podmínky," řekl starosta.

Podle jeho slov hrály hlavní roli při výběru dvě věci. "Za prvé požadovali Medáci změnu prostoru z bytového na nebytový, což vítězové respektují, a za druhé nabídli Medáci poloviční nájemné," vysvětlil Bém. Ten ale podle Medáků potvrdil, že právě nabídnutá cena nebude při výběru rozhodovat.

Večerník Praha, -red-