Press 2002

Večerník Praha, 15.7.2002

Starousedlíci ze starých Střešovic prožili pracovní víkend

STŘEŠOVICE - Starostřešovická ulice je skutečně velmi zanedbaná. Těžká vozidla, která zde jezdí, poškodila kočičí hlavy vozovky a na krajnicích rostou náletové křoviny. Brigáda měla skutečně mezinárodní ráz.

Účastnili se jí i dva členové australského souboru FestivFactory, Sue Blackey a Steve Scott, kteří se den předtím v jednom ze starostřešovických domků představili s malým loutkovým divadelním představením Gosper a Clover. Alternativa pro staré Střešovice, což je název programu, který Medáci plní, neznamená podle Weberschinkeho pouze starat se o domy samotné, organizovat kulturní program, ale starat se i o lokalitu starých Střešovic.

Proto přišli s nápadem zorganizovat brigádu . "Byla první a vydařila se, proto i na zbytek prázdnin plánujeme další akce,"dodal člen spolku. Tou nejbližší by měla být některý další víkend péče o průtokovou studnu, což je téměř rarita, protože průtokové studny už v dnešní době moc používány nejsou. "Také chceme vyčistit okolí na konci Starostřešovické ulice, udělat malé posezení a vysadit květy, aby to přitáhlo místní obyvatele a kolemjdoucí,"přiznal další plány Weberschinke.

Ve Starostřešovické bydlí i starousedlíci, kteří sice projevili zájem zapojit se do práce, ale většina z nich měla už na daný víkend jiný program. Zato Medáci se do činnosti zapojili v silné sestavě. Za dva dny ulici kompletně vyčistili a odpad navezli do objednaného kontejneru. Nejdřív přišly na řadu hrubé práce, tedy odvoz starého dřeva a roští, potom čištění ulice a likvidace keřů. Dívky pečlivě očistily ulici od hlíny a najednou se ukázaly i léta schované kočičí hlavy.

Večerník Praha, Marta Pawlicová