Press 2002

Mladá fronta dnes, 19. 7. 2002

Medáci neopustili ilegálně obývaný dům

S t ř e š o v i c e - Dobročinný spolek Medáků odmítl zástupcům Prahy 6 vydat klíč od nelegálně obývaného domu ve Starých Střešovicích. Příčinou byl v tomto místě právě probíhající kulturní festival. Záměr nevydat klíč od objektu ohlásili Medáci již předem. Zástupcům společnosti SNEO, která se stará o nemovitosti Prahy 6, pouze podepsali dokument o odmítnutí vydání budovy.

Jako důvod uvedli, že zde v těchto dnech pořádají kulturní festival Interkultura, zahrnující divadelní představení, performance a diskusní fóra.

Poté následovala tisková konference, kam Medáky přišli podpořit bývalý primátor Jan Kasl a starosta Prahy 11 Petr Jirava. Neplánovaně se dostavil i starosta Prahy 6 Pavel Bém, kterého Medáci nepozvali. Všichni tito politici plánují kandidovat v podzimních komunálních volbách.

Dobročinný spolek Medáků nelegálně obývá domy ve Střešovicích již několik let. Aby se jejich pobyt legalizoval, dohodli se před časem s Pavlem Bémem, že Praha 6 získá objekty od magistrátu hlavního města Prahy do svého vlastnictví a následně vypíše výběrové řízení na pronájem objektů. "Martin Skalský z vedení Medáků se mi zavázal, že výsledek výběrového řízení budou respektovat," řekl Bém.

Výběrová řízení se konala na každou budovu zvlášť, Medáci však uspěli pouze v jednom, druhý domek vyhrál konkurenční projekt na keramickou dílnu. Medáci se však nechtějí spokojit pouze s jedním objektem. "Výrazně by to omezilo naše kulturní aktivity," říká kulturní manažer Jiří Weberschinke. Třetí budova, s hlavním objektem nesousedící, byla prodána již před časem. Pavel Bém potvrdil, že s Medáky sympatizuje, i když se na něj nedostala židle a celou tiskovou konferenci musel stát. "Provádíte zde bezvadnou alternativní činnost," pochválil je. Zároveň se ostře ohradil vůči nedodržování zákonů z jejich strany. "Navíc mě mrzí, že jste nedodrželi podanou ruku," dodal. Béma se nepřímo zastal i Jan Kasl, když přiznal, že právo je jednoznačně na straně radnice. "Vy zas máte právo vyjádřit svůj nesouhlas," řekl Medákům.

Zda zůstanou Medáci v budově, kterou získali ve výběrovém řízení, není jisté, neboť stále ještě nepodepsali nájemní smlouvu. "Pokud ji nepodepíší, bude po určené lhůtě objekt nabídnut tomu, kdo skončil ve výběrovém řízení na druhém místě," řekl Bém. Na závěr debaty Medáci uvedli, že o pomoc požádají ministra kultury. Přiložili též dopis podobného znění od zahraničních umělců spolupracujících s Medáky.

Protesty proti konkurzu

Členové spolku Medáků protestují proti rozhodnutí radních Prahy 6 o pronájmu dvou starostřešovických domků. Spolek získal v soutěži jen jednu budovu. Podle předsedy Martina Skalského tak nebude moci pořádat divadelní představení a koncerty. Medáci při akci před budovou radnice předali místostarostce Jaroslavě Trnkové petici. Žádají v ní zastupitele, aby rozhodnutí rady zrušili. "Získali jsme jen nejmenší domek bez zahrady, v němž lze pořádat akce pro dvě desítky lidí. Naším cílem jsou celodenní programy pro 80 diváků," řekl Skalský. Místostarostka Trnková uvedla, že petici předloží zastupitelům.

Rada přidělila Medákům domek pro výtvarný ateliér. Druhý domek získal konkurenční projekt na keramickou dílnu, divadlo a výstavy. Spolek nyní bude podle Skalského zvažovat, co dál. Na celý projekt s divadlem a koncerty měl zajištěné peníze, které by však nyní nedostal, vysvětlil.

Skalský doufá, že zastupitelé petici projednají už 18. června. Podle Trnkové ji však budou mít jen pro informaci. Materiál k projednání se totiž nestihne připravit. Medáci dříve tvrdili, že se výsledkům soutěže podřídí. K dnešní akci je podle Skalského vedl postup radnice, která nechce zveřejnit zápisy ze zasedání výběrových komisí a přihlášené projekty. Trnková uvedla, že jejich výtky prověří.

Výsledek výběrového řízení

Výběrové řízení na pronájem dvou objektů ve Starých Střešovicích, které doposud nelegálně obýval spolek Medáků, už má vítěze. Jedním z nich jsou sami Medáci, které rada šesté městské části vybrala na základě předloženého projektu s výtvarným ateliérem, hracím koutkem a veřejnou knihovnou. "Medáci tedy budou provozovat kulturní akce v domu číslo 79 po dobu patnácti let, a to za cenu 148 tisíc ročně," uvedl tiskový mluvčí Prahy 6 Martin Šalek.

Ve druhém objektu bude keramická dílna s prodejnou, kde se budou konat kulturní akce. Tuto střešovickou nemovitost se zahradou dostala do pronájmu dvojice lidí. Ti zde také plánují veřejné kurzy, divadelní představení, festivaly, výstavy a tvůrčí dílny. Za pronájem domu na 12,5 roku budou ročně platit 228 tisíc korun a slibují rekonstrukci za téměř tři miliony korun. "Od obou nových nájemců se očekává nabídka kvalitní kultury pro blízké, ale i vzdálenější okolí," tlumočil mluvčí slova starosty Pavla Béma.

Starostřešovickou zástavbu z přelomu 19. a 20. století určili komunisté v 70. letech k demolici. Po listopadové revoluci se o lokalitu začal starat magistrát. Tři domky získala radnice Prahy 6 asi před rokem od magistrátu do své péče. Jeden z domků před několika dny ve výběrovém řízení prodala.

Medáci: Spor vznikl nedorozuměním

Dobročinný spolek Medáků nabídl řešení sporu o nemovitosti. Spolek se s úřadem chce dohodnout na třech ručitelích, kteří by garantovali hladký průběh nového výběrového řízení na prodej a pronájem těchto budov. Medáci radě městské části také nabídli, že umožní přístup do nemovitostí, kdykoli to bude potřeba.

Soutěž na pronájem dvou a prodej jednoho domku ke kulturním účelům, které se spolek zúčastnil, Praha 6 zrušila. Starosta Pavel Bém minulý týden řekl, že členové spolku neumožnili zástupcům správní firmy vstup do budov. Předseda spolku Martin Skalský ovšem tvrdí, že spor vznikl nedorozuměním.

Rada městské části rozhodla o novém výběrovém řízení, které má skončit do 31. března. Podmínkou je vyklizení objektů "všemi dostupnými prostředky", aby se zabránilo dalším stížnostem na nestandardní průběh řízení. V aktuální verzi projektu Alternativa pro staré Střešovice nabízejí Medáci dlouhodobé využití všech tří domků z 19. století ro kulturní účely a vzdělávací aktivity. Skalský uvedl, že se podařilo získat nizozemskou nadaci, která by zajistila tři milióny korun na rekonstrukci.

Z jednoho domku by podle projektu vznikl ateliér pro dětskou vorbu se speciálními dílnami. Druhé stavení by sloužilo jako ázemí pro soudobou tvorbu mladých umělců a jejich veřejné vystupování. Ve třetím domku, který chtějí Medáci odkoupit, plánují zřízení dokumentačního centra pro venkovskou architekturu. Rekonstrukce by měla trvat tři roky. Alternativa pro staré Střešovice si klade za cíl komplexní obnovu a rozvoj čtvrti, zdevastované komunistickou asanací a porevoluční neregulovanou výstavbou. Má podporu většiny místních obyvatel, kulturních organizací a sociálních zařízení. Domky spolek Medáků užívá od roku 1995.

MF DNES,