Press 2003

Právo, 21.02.2003

Medáci se snaží udržet v domcích

PRAHA - Spolek Medáků, který od roku 1998 využívá dva domky ve starých Střešovicích, prohrál soud s Prahou 6 a má oba objekty vyklidit. Zástupci spolku sice vyklidili z domků veškerý majetek, ale sami odejít nehodlají. Místo toho založili nový spolek Ochotnická jednota Lípa slovanská a hodlají pokračovat v pořádání kulturních akcí. "Doufáme, že se nám tímto způsobem podaří poukázat na absurditu sporu s městskou částí a zachránit kulturně sociální projekt Alternativa pro staré Střešovice," uvedl bývalý předseda spolku Medáků Martin Skalský a doplnil, že odstěhování majetku spolku ve skutečnosti znamená splnění požadavku. Spolek Medáků vyhrál výběrové řízení na menší z obou domků, který dříve sloužil spíše jako zázemí spolku, ale odmítl podepsat nájemní smlouvu, kterou považuje za krajně nevýhodnou. Většina z množství uskutečněných akcí se ale odehrávala v druhém domku, který je pro tyto účely lépe uzpůsoben a který v soutěži získal Tomáš Klíma.

Nechali vypracovat posudky

Medáci již dříve poukazovali na zmanipulované výběrové řízení a na důkaz svého tvrzení nyní přišli s odbornými posudky, které hodnotí kvalitu obou projektů. Jeden z nich vypracovala proděkanka DAMU Barbora Tůmová, druhý Jan Dvořák z katedry produkce na DAMU. "Musím konstatovat, že plány jsou v projektu pana Klímy formulovány tak obecně, že rozumně uvažující člověk je nemůže brát vážně," uvádí Tůmová v posudku a dodává, že popis projektu ji utvrdil v domněnce, že půjde spíše o zbudování rodinného sídla, nežli o plnohodnotné kulturní využití domku pro veřejnost. "Jedná se o nesouměřitelné projekty. Vedle pečlivě připraveného a podrobného projektu zkušených lidí ze spolku Medáků leží projekt, který podle mne nesplňuje základní parametry kulturního projektu," uzavírá posudek Tůmová. "Předložený projekt Medáků má nejsilnější argument právě v dosavadní praxi a zkušenosti předkladatele v programové nabídce a repertoáru, který se již v tomto místě uskutečnil," píše v posudku Dvořák a stejně tak jako Tůmová dochází k závěru, že Praha 6 by měla výběrové řízení opětovně přezkoumat.

Radnice už jim nevěří

Praha 6 má ale v otázce starostřešovických domků jasno a vznik nového spolku považuje za zdržovací taktiku. "Má důvěra v cokoliv, co dnes řekne nebo k čemu se zaváže pan Skalský, je nulová. Dokazují to i právní tanečky, které pan Skalský a spol. nyní předvedli. Jelikož v minulosti neučinil pan Skalský jediný vstřícný krok vůči městské části, na opakované výzvy nepodepsal nájemní smlouvu, vnímám počínání jeho a spolku Medáků jako pohrdání zákony tohoto státu, a dokonce ignorování soudního rozsudku, který říká, že spolek je povinen vyklidit nemovitosti i s pozemky," vysvětluje svůj postoj starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Podle starosty se členové nového spolku dopouštějí trestného činu "nabourání se do cizího objektu". Radnice je prý připravena učinit všechny právní kroky k narovnání tohoto majetkoprávního sporu. Lze se tedy domnívat, že radnice se pokusí zástupce nového spolku z domků dostat exekucí.

Právo, -fid-