Dům kouzel a tajemství

Cílem projektu Alternativa pro staré Střešovice - Dům kouzel a tajemství je záchrana objektu č.p. 79 ve Starostřešovické ulici, jeho citlivá památková rekonstrukce do historické podoby a adaptace vnitřních prostor pro nové využití.

V převážné části objektu projekt předpokládá zřízení výtvarného ateliéru umožňujícího širokou škálu využití a zpřístupnění těchto prostor veřejnosti. Hlavní náplní programu budou výtvarné dílny pro děti, jejich rodiče a prarodiče. Dílny budou propojovat výtvarnou, hudební a pohybovou složku a usilovat tak o komplexní rozvoj výtvarných schopností dětí, jejich fantazie a hravosti. Nabídnou společnou tvorbu příslušníků více generací a získávání zručností ve všech výtvarných oborech. Nejde přitom o nabídku klasických výtvarných kurzů, ale naopak o alternativu k běžným kroužkům. Nabídka programů bude průběžně přizpůsobována zájmu návštěvníků, kteří budou moci sami vstupovat do tvorby programu a zaměření dílen. Podstatným aspektem projektu je zachovávání intimity venkovské lokality, osobní přístup a tvořivost.

V rámci ateliéru je navrženo vytvoření hracího koutku pro předškolní děti (batolata) s polštářky, koberečky a hračkami z přírodních materiálů (Montessori metoda).

Projekt bude systematicky usilovat o širokou spolupráci s rodiči, odborníky, hudebníky apod., kteří budou zváni k lektorování specificky zaměřených dílen a otevírání inspirativních a zajímavých témat. Součástí některých dílen budou neformální interaktivní semináře. Ty by měly živou formou přiblížit téma dílny a plnit vzdělávací funkci. Součástí takového semináře může být projekce diapozitivů, ochutnávky různých pokrmů nebo nápojů, živá nebo reprodukovaná hudba apod. Jde o vzdělávání formou her a zážitků.

Vzhledem k atraktivnímu prostředí objektu se předpokládá organizování některých dílen a seminářů v Přírodním parku staré Střešovice (nyní ve fázi příprav), který bude s Domem kouzel a tajemství propojen schodištěm. Při některých dílnách bude rovněž využívána zahrádka vlastního objektu č.p. 79. Zahrnutí přírodního prostředí do pořádaných dílen přispívá k jedinečnosti nabízeného programu.

V období omezeného provozu (např. letní prázdniny) bude objekt poskytován pro stáže a dlouhodobé ateliérové projekty mladých umělců a studentů uměleckých škol. Výsledky těchto ateliéru budou vždy prezentovány v Domě soudobé tvorby nebo v prostorách Přírodního parku. V prostorách ateliéru vznikne odborná knihovna jako zázemí pro informace a inspiraci. Do knihovny budou postupně sháněny a zařazovány tituly o dějinách umění, lidových řemeslech, umění jiných národů, katalogy z výstav, fotografické a obrazové publikace, odborné časopisy apod. Knihovna bude přístupná pro prezenční studium a bude k dispozici účastníkům i lektorům výtvarných dílen.

Objekt č.p. 79 bude mimo své hlavní poslání plnit též funkci technického zázemí (umělecká dílna) pro objekty č.p. 79 a 946, které jsou součástí projektu Alternativa pro staré Střešovice. Tyto domy nemají kapacitu pro umístění vlastní dílny (pro opravu vybavení, nábytku i domů samých, vytváření dekorací apod.), vzhledem k pořizovacím cenám vybavení by to ani nebylo ekonomické.

V přístavku v jižní části dvora je umístěno nezbytné hygienické vybavení. V pozdější přístavbě v jižní části objektu je umístěn jednopokojový byt správce. Půda domu slouží jako sklad materiálu, divadelních rekvizit, kostýmů a části technického vybavení Domu soudobé tvorby č.p. 96.

Hlavní význam projektu

  • Záchrana jednoho z posledních dochovaných objektů, které reprezentují architekturu a životní styl drobných řemeslníků na okraji Prahy v 18. a 19. století.
  • Zpřístupnění zrekonstruované budovy veřejnosti formou pravidelných tvůrčích dílen, ukázka objektu jako typického starostřešovického stavení.
  • Propojování výtvarných, hudebních a pohybových technik při speciálně koncipovaných dílnách a výtvarných cyklech.
  • Podpora společného trávení volného času dětí, jejich rodičů a prarodičů tvořivým a zábavným způsobem (přípěvek ke stabilitě rodiny a upevnění vztahů mezi jejími členy).
  • Prostor pro komplexní tvorbu dětí, spojující výtvarnou činnost, pohyb, zpěv, estetickou výchovu, vzdělávání, zážitky a vlastní prezentaci.
  • Pravidelný prostor pro maminky s předškolními dětmi - forma mateřského centra s tvůrčím obsahem.
  • Alternativní zázemí pro studenty a mladé umělce, kde mohou realizovat své individuální projekty spojené s prezentací.
  • Oživování historického ducha a zvelebování starých Střešovic (výtvarné instalace ve veřejném prostoru, výroba a oprava předmětů k veřejnému užívání - např. pumpy na vodu, lavičky apod.).
  • Oživování a výuka lidových řemesel a tradiční výroby.
Kompletní text projektu "Dům kouzel a tajemství" si stáhněte zde.