Dům soudobé tvorby

Cílem projektu Alternativa pro staré Střešovice - Dům soudobé tvorby je záchrana objektu č.p. 96 ve Starostřešovické ulici, jeho citlivá památková rekonstrukce do historické podoby a adaptace vnitřních prostor pro nové využití.

Objekt bude sloužit pro pravidelné prezentace mladých umělců a studentů uměleckých oborů. Hlavní náplní programu bude divadelní tvorba ve všech jejích podobách, zejména v Evropě v poslední době velmi populární a rozšířená forma site specific. V obdobích s menším rozsahem programu (např. letní prázdniny, zima atp.) bude dům poskytován jako ateliér pro zkoušky divadelních představení a přípravy prezentací. Součástí programu budou pravidelné workhopy pro veřejnost, kde se budou vyučovat jednotlivé divadelní a pohybové techniky a zkoušet divadelní představení. Cílem workshopů podporovat formou divadla aktivitu, sebevědomí, hravost, schopnost improvizace a tvůrčí přístup k životu a jeho každodenním situacím.

Součástí programu budou rovněž koncerty, autorská čtení a filmový klub. Záměrem projektu je oslovit návštěvníky všech generací - dům nemá sloužit jako klub, kde na jevišti i v hledišti jsou pouze mladí lidé stejného věku. Jak představení, tak workhopy budou přístupné všem od dětí až po seniory. Programová nabídka představuje alternativu k běžným kroužkům a divadlům. Skladba pořadů bude průběžně přizpůsobována zájmu návštěvníků, kteří budou moci sami vstupovat do tvorby programu. Podstatným aspektem projektu je zachovávání intimity venkovské lokality a osobní přístup.

Vedle divadelní tvorby je významnou součástí programu oživování starých příběhů, historických událostí, hledání souvislostí a udržování kontinuity s minulostí. V prostorách objektu budou probíhat pravidelné výstavy na historická témata, naučné přednášky a diskusní pořady, projekce starých filmů atp. Pravidelné pořady Kavárna pro dříve narozené pak budou přímo určeny nejstarší generaci spoluobčanů.

V převážné části objektu se předpokládá zřízení galerie s rehabilitační kavárnou. Galerie poskytne prostor pro obměňující se výstavy obrazů, fotografií, objektů atd. od mladých autorů, případně pro výstavy např. historických fotografií. V kavárně budou obsluhovat duševně nemocní lidé pod vedením terapeuta v rámci pracovní rehabilitace.

Pro organizaci kulturních akcí má klíčový význam rekonstrukce zahrady za domem, rozkládající se přímo pod pískovcovou skálou. Vzhledem k relativní velikosti a impozantnímu uspořádání této plochy bude řada programů probíhat v exteriéru (za příznivého počasí). Předpokládá se rovněž organizace některých akcí v Přírodním parku staré Střešovice (dnes ve fázi příprav), který bude se zahradou domu č.p. 96 propojen schodištěm.

Dům soudobé tvorby plní mimo své hlavní poslání funkci prezentačního prostoru pro díla vytvořená v Domě kouzel a tajemství (Starostřešovická 79) a pro výstavy a sympózia Dokumentačního centra pro venkovskou architekturu (Nad hradním vodojemem 946). Tyto objekty (součást projektu Alternativa pro staré Střešovice) nemají kapacitu pro veřejné prezentace. Dům bude sloužit též k pořádání specifických akcí Dobročinného spolku Medáků (tiskové konference, pracovní setkání, zasedání Odborné a Programové rady atd.). Příležitostně budou prostory poskytovány jiným občanským sdružením a neziskovým organizacím k pořádání jejich vlastních akcí.

V severní přístavbě domu se nachází nezbytné hygienické zázemí s bezbariérovým přístupem. V jižní části objektu je umístěn jednopokojový byt správce. Půda domu slouží jako sklad materiálu, rekvizit a technického vybavení.

Hlavní význam projektu

  • Záchrana jednoho z posledních dochovaných objektů, které reprezentují architekturu a životní styl drobných řemeslníků na okraji Prahy v 18. a 19. století.
  • Zpřístupnění zrekonstruované budovy veřejnosti formou pravidelných kulturních pořadů, ukázka objektu jako typického starostřešovického stavení.
  • Vytvoření prostoru pro prezentace mladých umělců, kteří mají vzhledem k finančním nárokům běžných galerií a klubů obtížný přístup k publiku.
  • Budování otevřeného experimentálního prostoru, který přispěje k hledání nových forem divadla a výtvarného umění.
  • Podpora společného trávení volného času dětí, jejich rodičů a prarodičů tvořivým a zábavným způsobem (přípěvek ke stabilitě rodiny a upevnění vztahů mezi jejími členy).
  • Prostor pro výuku divadelních a pohybových technik běžných zájemců - upevňování fyzické kondice a schopností, duševní rovnováhy a sebevědomí.
  • Tolerance a respekt k jiným kulturám, národnostem a nejrůznějším společenským menšinám a prezentace jejich umění a životního stylu.
  • Oživování starých Střešovic soudobou tvorbou (divadelní představení a performance ve veřejném prostoru apod.).
  • Udržování tradic, oživování historických událostí a příběhů formou výstav, přednášek a diskusí na historická témata.
  • Podpora aktivního trávení volného času příslušníky nejstarších generací ("aktivní stáří"), prostor pro setkání a tvořivost seniorů.
Kompletní text projektu "Dům soudobé tvorby" si stáhněte zde.