Projekt Alternativa pro staré Střešovice

Cílem projektu Alternativa pro staré Střešovice je rekonstrukce tří drobných stavení do historické podoby a jejich zpřístupnění veřejnosti formou netradičních kulturních a vzdělávacích aktivit. Projekt vytváří místo spojující lidi všech generací při tvorbě a kulturních programech ve starých domcích, reprezentujících jednoduchý životní styl řemeslníků a jejich mistrovství. Oživuje zapomenuté tradice a hodnoty a umožňuje setkávání, tvorbu a komunikaci. Jeho význam spočívá v návratu k tvořivosti, jejíž absence je kořenem frustrací moderních lidí.

Dům kouzel a tajemství (Starostřešovická 79)
Dům slouží jako ateliér pro výtvarnou tvorbu dětí, jejich rodičů a prarodičů. Dílny propojují složku výtvarnou, pohybovou a hudební a usilují tak o komplexní rozvoj výtvarných schopností dětí, jejich fantazie a hravosti. Ateliér umožňuje prakticky všechny formy výtvarné činnosti, jeho součástí je též hrací koutek pro batolata a odborná knihovna. Součástí některých dílen jsou neformální interaktivní semináře. Část programů se odehrává na zahrádce přilehlé k domku.

Dům soudobé tvorby (Starostřešovická 96)
Tento dům vytváří prostor pro soudobou tvorbu zkušených umělců, jakož i umělců začínajících, kteří hledají své publikum a místo pro tvorbu a prezentaci. Hlavním zaměřením domu je divadlo ve všech jeho podobách, jakož i divadelní a pohybové workshopy pro veřejnost. V prostoru, který usiluje o vytvoření komunikační atmosféry, jsou pořádány také diskuse, pracovní setkání a různé experimenty, koncerty hudebníků na pomezí žánrů, poslechové večery, filmový klub a výstavy uměleckých děl. Pravidelnou součástí programu jsou historické a naučné pořady a Kavárna pro dříve narozené.

Dokumentační centrum venkovské architektury (Nad hradním vodojemem 946)
Centrum se bude specializovat na shromažďování informací o historických enklávách obklopených novou výstavbou měst v České republice. Zpracované informace bude Centrum publikovat přístupnou formou. Zvláštní pozornost bude věnovat starým Střešovicím. Centrum bude vydávat populárně vědecké publikace, organizovat výstavy, přednášky a konference a usilovat o účinnou památkovou ochranu a odpovídající využití dnes nedoceněných sídelních útvarů z 19. století. V prostorách objektu se předpokládá zřízení dobročinného obchodu, jehož výtěžek bude jedním ze zdrojů financování kulturních programů pro veřejnost.

Kompletní text projektu "Alternativa pro Staré Střešovice" ve formátu .pdf si můžete stáhnout zde.