Korespondence
 

S Úřadem městké části Praha 6

DOPISY MEDÁKŮ
20.03.2003 Pro starostu Prahy 6: Nedělejte z kauzy Střešovic osobní problém
11.02.2003 Nájemní smlouva na objekt Starostřešovická 79 – Dobročinný spolek Medáků
7.02.2003 Nájemní smlouva na objekt Starostřešovická 79 k realizaci projektu Alternativa pro staré Střešovice
TISKOVÁ PROHLÁŠENÍ ÚŘADU
27.7.2003Ve Starých Střešovicích je opět klid
25.7.2003Radnice Prahy 6 se domohla svého práva
18.2.2003Doba tolerance skončila
7.2.2003Třikrát a dost
23.1.2003Starosta vyzval Medáky k uzavření smlouvy
15.5.2002Ve Starých Střešovicích zůstane kultura
27.3.2002Sponzorujeme zlatou mládež?
únor 2002Dobročinný spolek Medáků přiznal svou chybu
leden 2002Prohlášení starosty MČ Praha 6 k problematice Starých Střešovic
ROZHODNUTÍ ÚŘADU
15. května 2002Usnesení o pronájmu nemovitosti č. p. 79
30. dubna 2002Usnesení o prodeji nemovitosti č.p. 946
19. prosince 2001Revokace usnesení č. 2142/01 o výběrovém řízení
1. listopadu 2000Usnesení o zrušení výběrového řízení na odprodej nemovitosti č.p 946
 Prodej objektů č.p. 79 a 946 v lokalitě Norbertov
DOPISY STAROSTY
9. dubna 2003Odpověd starosty na výzvu "Nedělejte z kauzy Sřešovid osobní problém"
ŽALOBA ÚŘADU NA MEDÁKY
připravuje se ... 
O UŽÍVÁNÍ DOMU
připravuje se ... 

S Magistrátem hl. m. Prahy

ZASEDÁNÍ PORADNÍHO SBORU PRIMÁTORA
10. května 2001Zasedání Poradního sboru primátora hlavního města Prahy pro architekturu, urbanismus a památkovou péči
5. října 2000Zasedání Poradního sboru primátora hlavního města Prahy

S Veřejným ochráncem práv (omdbusmanem)

DOPISY OMBUDSMANA
5. brezna 2003 (pdf)Stanovisko ombudsmana ke stavebnímu řízení Nad Hradním vodojemem, čp. 110

S partnery

DOPISY PARTNERŮ - PODPORA PROJEKTU ALTERNATIVA PRO STARÉ STŘEŠOVICE, NABÍDKY SPOLUPRÁCE
(pdf) Občanské sdružení Staré Střešovice - podpora projektu
(pdf) Linhartova nadace - podpora projektu
1.12.2000 (pdf) Plynoucí řeka Tchaj-ťi - nabídka spolupráce
31.7.2000 (pdf) Drop In - podpora projektu
10.12.2001(pdf) Vysoká škola umělecko průmyslová - podpora projektu a nabídka spolupráce
17.12.2001(pdf) Občanské sdružení Utopia - nabídka spolupráce
10.12.2001(pdf) Univerzální prostor No Dimension - podpora projektu a nabídka spolupráce
29.1.2002(pdf) Uměleckohistorická společnost v českých zemích - podpora projektu
19.12.2001(pdf) Občanské sdružení pro ekologickou výchovu Tereza - nabídka spolupráce
12.12.2001 (pdf) TJ Tatran Střešovice - nabídka spolupráce
3.12.2000(pdf) Studio Paleta - podpora projektu
13.12.2001(pdf) Studio Damúza - nabídka spolupráce
3.12.2001(pdf) Studio Citadela - nabídka spolupráce
17.1.2002(pdf) Obec spisovatelů - nabídka spolupráce
15.1.2002 (pdf) Sdružení Tejnka, občanská iniciativa starého Břevnova - podpora projektu
7.12.2001 (pdf) Nový prostor - nabidka spoluprace
21.1.2001 (pdf) Muzeum hlavního města Prahy - podpora projektu a nabídka spolupráce
22.1.2002 (pdf) DAMU, Katedra autorské tvorby a pedagogiky - podpora projektu
29.1.2002 (pdf) DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadla - nabídka spolupráce
11.1.2002 (pdf) Občanské sdružení Lomikámen - nabídka spolupdáce
5.1.2002 (pdf) Centrum Broumov - nabídka spolupráce
15.1.2002 (pdf) Městské centrum sociálních služeb a prevence - podpora projektu a nabídka spolupráce
10.12.2001 (pdf) Mepro, architektonický ateliér - potvrzení oborné spolupráce pro rekonstrukci střešovických domků
20.11.2001 (pdf) Mapapapa - podpora projektu a nabídka spolupráce
28.1.2002 (pdf) Klub za starou Prahu - podpora projektu
22.1.2002 (pdf) Občanské sdružení Jordan-dílna - nabídka spolupráce
25.11.2001 (pdf) Jazz club Železná - podpora projektu a nabídka spolupráce
2.2.2000 (pdf) Hnutí občanské solidarity a tolerance - podpora projektu
23.1.2002 (pdf) Národní dobrovolnické centrum Hestia - nabídka spolupráce
15.11.2001 (pdf) Občanské sdružení Green Doors - podpora projektu a nabídka spolupráce
7.1.2002 (pdf) Občanské sdružení Ecola - nabídka spolupráce
(pdf) Duha-Děsír, Klub deskových her - nabídka spolupráce
22.1.2002 (pdf) Děti země - podpora projektu a nabídka spolupráce
28.2.2002 (pdf) Dejvické divadlo - nabídka spolupráce
29.1.2002 (pdf) Centrum pro současné umění - podpora projektu a nabídka spolupráce
14.11.2001 (pdf) Centrum pro dopravu a energetiku - podpora projektu a nabídka spolupráce
10.12.2001 (pdf) Cafe-galerie Fantazie - podpora projektu a nabídka spolupráce
29.1.2002 (pdf) Akademie výtvarných umění - podpora projektu a nabídka spolupráce
25.1.2002 (pdf) Filmová a televizní fakulta, Akademie múzických umění - podpora projektu a nabídka spolupráce
14.1.2002 (pdf) Divadelní fakulta, Akademie múzických umění - podpora projektu a nabídka spolupráce
15.12.2001 (pdf) Agnes, agentura neziskového sektoru - nabídka spolupráce
20.11.2001 (pdf) Agentura Gaia - podpora projektu
13.4.2000 (pdf) Nadace rozvoje občanské společnosti - podpora projektu
17.4.2000 (pdf) The Regional Enviromental Center for Central and Eastern Europe - podpora projektu
13.4.2000 (pdf) Open Society Fund - podpora projektu
10.4.2000 (pdf) Nadace Via - podpora projektu
2.11.2001 (pdf) Amf, onroerend goed - podpora projektu

S Ministerstvem kultury
připravuje se ...

Korespondence dalších občanů ve věci starých Střešovic
připravuje se ...