Park jako symbol nového života starých Střešovic

...vzhledem k většímu množství zanedbaných parkových ploch na území Prahy 6 není jisté, kdy by přišla řada i na pozemky ve starých Střešovicích, či dokonce, zda by vůbec v dohledné době přišla. Specifický prostor domkářské kolonie nadto vyžaduje opatrný přístup, i dobře míněná snaha zde díky nedostatečnému citu může skončit poškozením přediva vztahů a zvláštní starosvětské atmosféry. Park, vyrostlý společným úsilím místních obyvatel, obecního úřadu, mladých umělců a mnoha dalších nadšenců, se může stát - stejně jako nedávno opravená střešovická zvonička - symbolem ožívání starých Střešovic. Snahy o probuzení společenského ducha a svůdného kouzla prastaré vesničky se dnes často zdají být nedostižným přáním a iluzí. Proč se ale nepokusit podmanivé sny naplnit?

Organizátoři projektu: Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích, Nadace VIA pro místní inciativy, Agentura Gaia

Kompletní text projektu "Přírodní park Staré Střešovice zde.

Obsah:

  • Kdo na projektu participuje / partneři
  • Koncepce projektu /základní informace
  • Představy parku / dětskýma očima
  • Viděno zvenčí / urbanistický koncept
  • Park jako tvůrčí prostor / scénografický koncept
  • Zhmotňování představ / architektonická studie
  • Jak prostor vypadá / fotodokumentace
  • Přílohy