Zasedání poradního sboru primatora

Zápis z XIII. zasedání Poradního sboru primátora hlavního města Prahy pro architekturu, urbanismus a památkovou péči
10. května 2001

Přítomni : J. Kasl a členové M. Baše, B. Blažek, I. Hlobil, M. Hulec, P. Jerie, P. Kratochvíl, J. Musil, V. Müllerová, M. Pavlík, J. Pleskot, J. Plos, J. Sedlák

PS se seznámil s aktivitami Dobročinného spolku Medáků ve Střešovicích. Členové PS poučili zástupce DSMS o možnostech účasti a postavení občanských sdružení v správním řízení. Ocenili aktivity sdružení na poli kulturního a společenského oživení oblasti starých Střešovic. PS podporuje možnost poskytnutí grantů - finančních příspěvků hl. m. Prahy vlastníkům nemovitých kulturních památek na jejich obnovu v roce 2001 v uvedené lokalitě.