Zasedání poradního sboru primátora

Zápis ze sedmého zasedání Poradního sboru primátora hlavního města Prahy
5. října 2000

Přítomni : členové M. Baše, B. Blažek,J. Cigler, M. Hulec, P. Jerie, P. Kratochvíl, Z. Lukeš, V. Mű llerová, J. Pleskot, J. Plos, J. Sedlák

Zástupci Dobročinného spolku Medáků ve Střešovicích předložili dokumentaci k tomu co již vykonali pro záchranu starých Střešovic i o svých promyšlených konceptech nové náplně pro tuto lokalitu. PS doporučuje podpořit projekt jakožto modelový příklad kdy se alternativní skupina mladých lidí dlouhodobě angažuje na poli konstruktivního dialogu s veřejností. PS navrhuje aby Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích předložil návrh smlouvy jak uspořádat majetkové vztahy, dokončil přípravný projekt ( pokud možno pro celou lokalitu ) a navázal partnerské vztahy s podobnými projekty v zahraničí. Finanční zajištění by měl hledat u hl. m. Prahy, městské části i u Evropské unie v rámci tzv. twiming - projektů. Dále PS doporučuje, aby hl. m. Praha nerozhodovalo o změně majitele do projednání celého projektu