Tisková prohlášení úřadu

Doba tolerance skončila
18.02.2003

Po dnešní tiskové konferenci pana Skalského ze Spolku Medáků musí radnice Prahy 6 konstatovat, že je zklamána další zdržovací taktikou spolku.

Avizovaný odchod pana Skalského se spolkem Medáků z neoprávněně obývaných objektů a zakládání nového sdružení s názvem Ochotnická jednota Lípa slovanská, která má do jisté míry pokračovat v činnosti započaté Medáky, chápe starosta Tomáš Chalupa jako maření snahy o narovnání majetkoprávních vztahů ve St. Střešovicích.

"Má důvěra v cokoliv, co dnes řekne nebo k čemu se zaváže pan Skalský je nulová. Dokazují to i "právní tanečky", které pan Skalský a spol. dnes předvedl. Nemá už asi ani cenu připomínat, že se pan Skalský osobně zavázal, že k zítřejšímu datu, tedy k 19. únoru, vyklidí neoprávněně obývané objekty. Jelikož v minulosti neučinil pan Skalský jediný vstřícný krok vůči městské části, na opakované výzvy nepodepsal nájemní smlouvu, vnímám jeho počínání a počínání spolku Medáků jako absolutní pohrdání zákony tohoto státu a dokonce ignorování soudního rozsudku vyneseného jménem republiky, který říká, že spolek je povinen vyklidit nemovitosti i s pozemky," vysvětluje svůj postoj starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Paradoxně členové Spolku Medáků vytvořením nového subjektu, vystavili členy nového občanské sdružení do situace, kdy radnice musí posuzovat jejich chování jako páchání trestné činnosti, o jejíž eliminaci se na území městské části snaží, stejně tak jako se snaží např. o snižování pouliční kriminality apod. Nový spolek totiž nemá k městské části žádný vztah, neúčastnil se žádných výběrových řízení a deklarovanou kulturní činnost chápe radnice jako zástěrku pro páchání trestného činu “nabourání se do cizího objektu”.

Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa je rozhodnut učinit všechny kroky k narovnání majetkoprávního sporu ve St. Střešovicích zákonnou cestou: "Při svém zvolení jsem sliboval občanům i členům zastupitelstva, že budu vždy ctít a hájit právní řád a zákony této země. A to také dodržím", dodal Chalupa.