Tisková prohlášení úřadu

Sponzorujeme zlatou mládež?
27. 3. 2002

Vyjádření starosty Prahy 6 MUDr. Pavla Béma k článku a následným reakcím v časopise Reflex, týkající se problematiky Medáků ve Starých Střešovicích.

Střešovice jsou krásnou rezidenční čtvrtí Prahy 6. Kdysi bývaly i klidným místem. Dnes v nich hoří spor s Medáky. Nebo spíš o Medáky. Medáci jsou squateři, tedy někdo, kdo neoprávněně obývá majetek, který mu nepatří. Nemusím snad zdůrazňovat, že takové chování je nejen v rozporu s českými zákony, ale také v rozporu s dobrými mravy. Medáci jsou převážně mladí a vzdělaní lidé. Jsou také občanským sdružením, které se snaží o zachování "genia loci" původní domkové zástavby z přelomu 19. a 20. století. Tato zástavba byla v 70. letech komunisty vyčleněna jako demoliční zóna pro budoucí "nomenklaturní diplomatickou" čtvrť. Po sametové revoluci se o tuto lokalitu začal starat Magistrát hl.m.Prahy. Bohužel pomalu a špatně. A tak se skupina mladých lidí rozhodla, že spojí příjemné s užitečným. Do tří domků se "nabourala". Bydlení to bylo sice skromné, ale zadarmo a na krásném místě. Když přišla zcela logická a velmi nesmlouvavě odmítavá reakce vlastníka (magistrátu hl.m.Prahy), rozhodli se Medáci, že si získají veřejné mínění a začali ve Střešovicích provozovat alternativní kulturu. Na to, co je kulturní a co nikoliv, máme každý svůj názor. Mně je počínání Medáků v kulturní oblasti sympatické. Méně již v oblasti právní.

Často slýchávám, že svými "odvážnými" kroky Medáci starostřešovické domky zachránili. Nevím. Nicméně je to alespoň částečně možné. To, co vím ale jistě, že na rozdíl od všech ostatních zákonných nájemníků, neplatili medáci nikomu nájem a hlavní město Prahu tak připravili o přibližně 1,5 miliónu korun (při uvažovaném velmi skromném tržním nájemném). Kolik prostředků vložili Medáci do oprav cizího majetku beze všech možných povolení, tedy opět protizákonně, ani nevím. To vše v tuto chvíli není podstatné. Důležitá je skutečnost, že radnice Prahy 6 zmíněné tři domky získala asi před rokem od Magistrátu do své péče. Rozhodla se, že ve dvou případech vypíše výběrové řízení na provozování kulturní, komunitní a jiné osvětové činnosti. I Medáci se mohli přihlásit. Rovné šance všem. Řízení byla zrušena, protože Medáci se postavili na zadní a neumožnili zájemcům prohlídku jednoho domku. Jeden by si mohl myslet, že prostě nechtěli konkurenci. Radnice neměla jinou možnost než výběrová řízení zrušit a vypsat nová. Jednoznačně deklarovala, že nová řízení dotáhne do konce, a to i za použití síly. Odezva všech příznivců alternativní kultury byla skutečně bouřlivá. Obdržel jsem kolem stovky e-mailů, dopisů, proseb, přímluv. Dozvěděl jsem se, že nemám Medáky rád, a co hůř, že nemám rád alternativní kulturu. K prvnímu se nebudu veřejně vyjadřovat, protože tak jako tak to nesmí mít na výběrové řízení žádný vliv. To druhé není určitě pravda.

Téma přišlo zajímavé i redaktorovi Reflexu J.X.Doležalovi. Vypravil se do Starých Střešovic a napsal o Medácích reportáž. Viděl je jako dobře zaopatřenou mládež, která si ze třech domků ve Střešovicích udělala klubovnu. Taky názor. Nepochybně nový a možná i částečně pravdivý. Následně se strhne druhá vlna bouří provázená desítkami nesouhlasných dopisů. Adresovaných radnici Prahy 6 a zdá se, že i redakci Reflexu. Ten následně otiskne dopis slečny Arazimové, ve kterém se tvrdí, že celá reportáž je vlastně jenom průhledné "píárko" starosty do volební kampaně. Nevím, jestli slečna Arazimová ví, jak se dělá volební kampaň a "public relation". Kdybych něco takového jako starosta chtěl, nevybral bych si J.X.Doležala, ale nejspíš někoho, kdo může oslovit konzervativní část pražské komunity, které se přirozeně počínání Medáků nelíbí. Medáci a většina jejich příznivců k volbám totiž nechodí. Tzv. "píárko" pomocí JXD by tedy byla tak trochu "sebevražda".

To vše ale dnes není vůbec podstatné. Jediný můj zájem je narovnat neudržitelné právní poměry ve Starých Střešovicích a pokusit se na tomto cenném místě zachovat kus historie konce 19. století. Kus historie, která je ale zároveň přirozenou součástí dneška. Žádný skansen. Od nového nájemce se očekává nabídka kvalitní kultury pro blízké, ale i vzdálenější okolí. Jestli bude s Medáky či bez nich, záleží především na nich samotných. Nejdříve však musí začít dodržovat české zákony. Potom teprve mají šanci stát se respektovanou součástí obecní komunity.

MUDr. Pavel Bém, starosta Prahy 6