Tisková prohlášení úřadu

Z pokračování jednání 6. schůze Rady Městské části Praha 6 dne 23.1.2003

Starosta vyzval Medáky k uzavření smlouvy

Radní schválili odpověď dobročinnému spolku Medáci na jejich podání do rady. Podle starosty Prahy 6 T. Chalupy se v minulosti bývalá rada vždy velmi podrobně seznamovala s obsahem všech dopisů zasílaných spolkem Medáků a týkající se odvolání proti výsledkům výběrových řízení, nesouhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na objekt Střešovická 79 a dalšími podáními členů petičního výboru Alternativy pro Staré Střešovice, a vždy na ně byla dána odpověď.

Současná zvolená Rada městské části se seznámila s opakujícím se podáním i s odpověďmi Rady předchozí a dospěla k jednoznačnému závěru, že ze strany městské části nedošlo k pochybení ani v průběhu výběrových řízení ani v dalších učiněných krocích. Dne 31. 5. 2002 byl spolku Medáků zaslán dopis o výběru jejich nabídky a výzva k uzavření nájemní smlouvy na nemovitost a dne 13. 8. 2002 obdrželi Medáci výzvu k podpisu smlouvy

"Protože další podání neobsahuje žádné nové skutečnosti a je zjevné, že ze strany spolku Medáků se jedná pouze o pokus prodlužování současného nevyhovujícího stavu a to jak pro městskou část, tak pro výherce výběrového řízení pana Klímu a paní Kopeckou, nemá již cenu opakovat jednoznačné odpovědi, které byly spolku Medáků dány ústně, písemně, při jednání Zastupitelstva i na tiskové konferenci, které se osobně účastnil i bývalý starosta Prahy 6 a dnes primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém", vysvětlil svou odpověď Medákům starosta Chalupa a dodal: "Proto žádám spolek Medáků, aby respektoval platné zákony České republiky, vyklidil neoprávněně užívané nemovitosti a v případě, že má zájem o nájem nemovitosti čp. 79 ulice Starostřešovická, aby uzavřel v termínu do 5ti pracovních dnů od doručení této mé písemné výzvy nájemní smlouvu."

Martin Šalek
tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6
220 189 957

Dne 23.1.2003