Tisková prohlášení úřadu

Radnice Prahy 6 se domohla svého práva
25.7.2003

Před soudem Spolek Medáků potvrdil, že již neužívá domky ve Starých Střešovicích. Radnice proto s pomocí právního zástupce nemovitosti převzala.

Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze a na základě vyjádření zástupce Spolku Medáků v exekučním řízení před Obvodním soudem v Praze 6, že vyklidili předmětné nemovitosti, provedl dnes ráno v 5:40 právní zástupce Městské části Praha 6 spolu s exekutorským úřadem pro Prahu 6 převzetí majetku městské části. Jedná se o dva domky ve Starých Střešovicích, ul. Starostřešovická č.p. 79 a č.p. 96, který od roku 1998 dosud nelegálně užíval Spolek Medáků a Ochotnická jednota Lípa slovanská. Převzetí monitorovala Policie České republiky.

Při příchodu exekutora se v domcích zdržovali tři osoby, které na slovní výzvu domky opustily i se svými osobními věcmi. Zbytek vybavení byl po kompletním zaevidování odvezen do skladu exekutorského úřadu. Převzetí domků proběhlo bez incidentů a narušení veřejného klidu.

Teprve po převzetí majetku Městské části Praha 6 může radnice nechat zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci obou objektů. Opravy proběhnou přesně podle vypracované urbanistické studie, kterou před několika lety zpracoval doc. Mužík. Domky budou sloužit nejen k bydlení, ale také pro účely nejširší veřejnosti. Nájemci totiž v souladu s podmínkami výběrového řízení mají povinnost nabídnout nejrůznější formy kulturní činnosti nejen obyvatelům Starých Střešovic, ale také jejich návštěvníkům. V objektu č. p. 79 bude působit společnost Regenerace a v objektu č. p. 96 pan Klíma a paní Kopecká. V obou domcích budou podle svých projektů každý zvlášť, ale i společně, nabízet například služby keramické dílny a provozovat prodejnu keramických výrobků. Kromě toho zde budou organizovány společenské kurzy, divadelní představení, festivaly, výstavy a workshopy.

"Má důvěra v možnost domluvy se zástupci Spolku Medáků je dnes už u konce. Jelikož v minulosti neučinili Medáci jediný vstřícný krok vůči městské části, na opakované výzvy nepodepsali nájemní smlouvu, vnímám jejich počínání jako pohrdání zákony tohoto státu, a dokonce ignorování soudního rozsudku," vysvětlil svůj postoj starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Průběh ranního převzetí majetku

5:15 sraz účastníků exekuce ve Střešovicích - právního zástupce m.č. Prahy 6, zástupců exekutorského úřadu pro Prahu 6, bezpečnostní agentury a příslušníků Policie ČR

5:40 vstup do obou objektů ve Starostřešovické ul., č.p. 79 a

5:45 výzva třem osobám, které neoprávněně obývaly domky, k jejich opuštění

5:55 soupis věcí a vybavení nalezených v domcích a jeho odvoz do skladu exekučního úřadu

Chronologie problematiky sporu o objekty ve Starých Střešovicích

Rok 2001

Duben

    - Městská část Praha 6 získala do své správy tři objekty ve Starých Střešovicích (domky č.p. 79, č.p. 96 a č.p. 946)

Červen

    - Městská část Praha 6 požádala o zápis vlastnického práva na objekty ve Starých Střešovicích i s pozemky

Říjen

    - Městská část Praha 6 vyzvala osoby, které se v domcích zdržovaly, k vyklizení objektů
    - První neúspěšný pokus Městské části Praha 6 převzít své objekty. Radnice zaslala druhou výzvu spolku Medáků, kterou zároveň vyvěsila na objektech

Listopad

    - Občané Starých Střešovic sepsali petici žádající radnici o rychlé řešení majetkoprávních sporů ve Starých Střešovicích
    - Medáci odpověděli na výzvu tím, že nejsou schopni objekty vyklidit
    - Městská část Praha 6 zahájila výběrová řízení na pronájem č. p. 96 a č. p. 79 i s pozemky
    - Městská část Praha 6 podala žalobu na Spolek Medáků za neuposlechnutí vyklizení domů č. p. 79, 96 a 946 i s pozemky
    - Druhý neúspěšný pokus Městské části Praha 6 o převzetí objektů (proběhlo za účasti sdělovacích prostředků)

Prosinec

    - Zahájeno výběrové řízení na prodej objektu č. p. 946 s pozemky

Rok 2002

Leden

    - Spolek Medáků neumožnil zájemcům, kteří se přihlásili do výběrového řízení, prohlídku objektu č. p. 79. Objekt č. p. 946 zpřístupnili až po 40 minutovém zpoždění

Únor

    - Městská část Praha 6 je nucena zrušit výběrová řízení na pronájem č. p. 96 a č. p. 79 z důvodu neumožnění prohlídky objektů ze strany Spolku Medáků
    - Spolek Medáků se omluvil za zmařené výběrové řízení

Březen

    - Městská část Praha 6 opakovaně vypsala výběrové řízení na pronájem objektů č. p.79 a č. p. 96 i s pozemky

Květen

    - Proběhlo jednání komise pro hodnocení nabídek obou výběrových řízení
    - Soud pro Prahu 6 rozhodl o vyklizení objektů č. p. 79, č. p. 96 a č. p. 946 s pozemky. Spolek Medáků se proti rozhodnutí odvolal
    - Rada Městské části Praha 6 rozhodla na základě výběrových řízení o pronájmu objektů č. p. 79 a č. p. 96

Červen

    - Spolek Medáků byl informován o vítězství ve výběrovém řízení na domek č. p. 79 a vyzván k podpisu nájemní smlouvy. Současně byl Spolek Medáků vyzván k předání objektu č. p. 96
    - Spolek Medáků se obrátil na zastupitelstvo Městské části Praha 6 se žádostí o zrušení rozhodnutí Rady
    - Tehdejší starosta Městské části Praha 6 Pavel Bém veřejně informoval průběhu a výsledku výběrových řízení

Červenec

    - Městská část Praha 6 urgovala vyklizení objektu č. p. 96
    - Městská část Praha 6 uzavřela nájemní smlouvu na objekt č. p. 96 včetně pozemků s výherci výběrového řízení Klímou a Kopeckou
    - Spolek Medáků se odvolal proti výsledkům výběrových řízení na objekty č. p. 946 a č. p. 96
    - Třetí neúspěšný pokus Městské části Praha 6 o převzetí objektu č. p. 96 s pozemky

Srpen

    - Městská část Praha 6 znovu vyzvala Spolek Medáků k podpisu nájemní smlouvy na objekt č. p. 76
    - Předseda Spolku Medáci Martin Skalský a programový vedoucí spolku Jiří Weberschinke podepsali dohodu, že Spolek Medáků do 5. září dobrovolně vyklidí nelegálně užívané objekty ve Starých Střešovicích. Nikdy tak ale neučinili.

Listopad

    - Odvolací soud nařídil Spolku Medáků vyklizení objektů ve Starých Střešovicích a předání Městské části Praha 6 ve lhůtě 15ti dnů. Nikdo z žalovaných ani jejich právní zástupce se na jednání soudu nedostavil, ač byl řádně obeslán.

Rok 2003

Leden

    - Starosta Městské části Praha 6 Tomáš Chalupa udělal vstřícný krok a prodloužil Spolku Medáků termín k podpisu nájemní smlouvy
    - Usnesení Odvolacího soudu o nařízení exekuce Spolku Medáků

Únor

    - Starosta Městské části Praha 6 Tomáš Chalupa telefonicky opětovně vyzval Spolek Medáků k podpisu nájemní smlouvy
    - Předseda Spolku Medáků Martin Skalský odmítl při jednání s radním Mgr. Jiřím Hermannem podepsat nájemní smlouvu na pronájem objektu č. p. 79

Červen

    - Starosta Městské části Praha 6 Tomáš Chalupa přijal zástupce občanských sdružení Za Staré Střešovice a Zvonička, kteří žádali o urychlené vyklizení objektů užívaných Spolkem Medáků

Červenec

    - Obyvatelé Starých Střešovic sepsali petici, ve které žádali radnici o "vyklizení nedovoleně obsazených objektů ve Starých Střešovicích obývaných sdružením Medáků a Lípy slovanské". Žádost zdůvodnili narušováním poklidného života a bezpečnosti stálých obyvatel Starých Střešovic.

25. červenec

    - Převzetí objektů č.p. 79 a č.p. 96 do správy Městské části Praha 6Martin Šalek
tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6
tel.: 220 189 957