Tisková prohlášení úřadu

Usnesení o pronájmu nemovitosti č. p. 7
15. května 2002

Rada rozhodla o pronájmu nemovitosti č.p. 79 se zahradou Dobročinnému spolku Medáků ve Střešovicích na dobu 15ti roků s ročním nájmem 148 tis. Kč za rok. Výběrové řízení bylo vypsáno dne 28. 3.2002 a ukončeno 25. 4.2002. Celkem se přihlásily 4 zájemci. Zvítězila nabídka spolku Medáci, kteří nabízejí výtvarný ateliér, hrací koutek a veřejnou knihovnu. Proběhne také rekonstrukci objektu na malou bytovou jednotku pro správce.

Vítězem druhého výběrového řízení na nemovitost č.p. 96 se zahradou se stali Klíma a Kopecká. Na 12,5 roku s ročním nájemným 228 tisíc Kč tak získali možnost po rekonstrukci objektu za cca 2,8 mil. Kč provozovat ve Střešovicích keramickou dílnu a prodejnu, pořádat veřejné kurzy, divadelní představení, festivaly, výstavy a workshopy.

Střešovice jsou krásnou rezidenční čtvrtí Prahy 6. Kdysi bývaly i klidným místem, dokud se v nich nerozhořel spor s Medáky. Nebo spíš o Medáky. "Medáci jsou squateři, tedy někdo, kdo neoprávněně obývá majetek, který mu nepatří. Takové chování je nejen v rozporu s českými zákony, ale také v rozporu s dobrými mravy", uvádí na pravou míru roli Medáků ve Střešovicích strarosta P. Bém. "Medáci jsou ale také převážně mladí a vzdělaní lidé. Jsou také občanským sdružením, které se snaží o zachování "genia loci" původní domkové zástavby z přelomu 19. a 20. století," dodává Bém. Tato zástavba byla v 70. letech komunisty vyčleněna jako demoliční zóna pro budoucí "nomenklaturní diplomatickou" čtvrť. Po sametové revoluci se o tuto lokalitu začal starat Magistrát hl.m.Prahy. Bohužel pomalu a špatně. A tak se skupina mladých lidí rozhodla, že spojí příjemné s užitečným. Do tří domků se "nabourala". Bydlení to bylo sice skromné, ale zadarmo a na krásném místě. Když přišla zcela logická a velmi nesmlouvavě odmítavá reakce vlastníka (magistrátu hl.m.Prahy), rozhodli se Medáci, že si získají veřejné mínění a začali ve Střešovicích provozovat alternativní kulturu. Na to, co je kulturní a co nikoliv, má každý svůj názor. Starostovi Prahy 6 je počínání Medáků v kulturní oblasti sympatické. Méně již v oblasti právní.

Často lze slyšet hlasy, že svými "odvážnými" kroky Medáci starostřešovické domky zachránili. To jsou spekulace. Jisté je dnes jen jedno - že na rozdíl od všech ostatních zákonných nájemníků, neplatili Medáci nikomu nájem a hlavní město Prahu tak připravili o přibližně 1,5 miliónu korun (při uvažovaném velmi skromném tržním nájemném). Kolik prostředků vložili Medáci do oprav cizího majetku beze všech možných povolení, tedy opět protizákonně, lze dnes těžko zjistit. To vše v tuto chvíli není podstatné. Důležitá je skutečnost, že radnice Prahy 6 zmíněné tři domky získala asi před rokem od Magistrátu do své péče. Rozhodla se, že ve dvou případech vypíše výběrové řízení na provozování kulturní, komunitní a jiné osvětové činnosti. "I Medáci se mohli přihlásit. Rovné šance všem. Řízení byla zrušena, protože Medáci se postavili na zadní a neumožnili zájemcům prohlídku jednoho domku. Jeden by si mohl myslet, že prostě nechtěli konkurenci. Radnice neměla jinou možnost než výběrová řízení zrušit a vypsat nová. Jednoznačně deklarovala, že nová řízení dotáhne do konce, a to i za použití síly", vysvětluje Bém důvod zrušení prvního výběrového řízení. Podle slov starosty se dnes však konečně podařilo narovnat neudržitelné právní poměry ve Starých Střešovicích a pokusit se na tomto cenném místě zachovat kus historie konce 19. století. Kus historie, která je ale zároveň přirozenou součástí dneška. Žádný skansen. Jeden z domků se totiž prodal a dva byly pronajaty ke kulturním účelům. "Od obou nových nájemců, jedním z nich jsou i Medáci, se očekává nabídka kvalitní kultury pro blízké, ale i vzdálenější okolí. Návštěvníci Střešovic budou moci nově využívat výtvarný ateliér, hrací koutek, veřejnou knihovnu nebo keramickou dílnu, divadelní představení, festivaly, výstavy a workshopy," tvrdí starosta Bém.