Tisková prohlášení úřadu

Dobročinný spolek Medáků přiznal svou chybu
únor 2002

Dobročinný spolek Medáků přiznal svou chybu a omluvil se za nedorozumění, jehož vlivem došlo ke zmaření výběrových řízení dvou starostřešovických domků. Navíc místopřísežně prohlásil, že je připraven objekty č.p. 79 a č.p. 96 ve St. Střešovicích zpřístupňovat zástupcům Úřadu městské části Praha 6, jakož i pracovníkům správcovské firmy SNEO, kdykoliv to bude potřebné, aby bylo možné zaručit neproblémový průběh výběrových řízení a s nimi souvisejících prohlídek předmětných nemovitostí jednotlivými uchazeči.
Rada m.č. Praha 6 se proto rozhodla revokovat usnesení z minulého zasedání, podle kterého měly být podniknuty všechny dostupné kroky k vyklizení nelegálně obývaných nemovitostí ve St. Střešovicích Dobročinným spolkem Medáků.
V krátké době budou vypsána nová výběrová řízení na pronájem obou objektů, která budou vypsána za stejných podmínek, tzn., že objekty musí být využity ke kulturním a společenským účelům.