Tisková prohlášení úřadu

Prohlášení starosty MČ Praha 6 k problematice Starých Střešovic

Nejen jako starostovi Prahy 6 mě velice záleží na dalším osudu Starých Střešovic. Proto Městská část Praha 6 vždy usilovala o to, aby nemovitosti ležící v této lokalitě jí byly svěřeny do správy. Stalo se tak sice pozdě, kdy řada domků byla již prodána, nicméně v letošním roce byly objekty čp. 96, 79 a 946 k.ú. Střešovice svěřeny z majetku hl.m. Prahy Městské části Praha 6. Odbor správy obecního majetku převzal objekty od hl.m. Prahy v červnu t.r. a předal příspěvkové organizaci SNEO Praha 6 do správy. Praha 6 má tak možnost pro budoucí generace zachovat alespoň jakýsi "skanzen" původní zástavby vesnického charakteru ve Starých Střešovicích.
Dalším nakládáním s objekty se již několikrát zabývala komise pro majetkovou a hospodářskou politiku a následně Rada m.č., která svým usnesením ze dne 31.10.2001 schválila prodej dvou objektů (čp. 946 a 79) a pronájem objektu čp. 96 k.ú. Střešovice.
Fakt, že jeden z objektů bude nabízen ve výběrovém řízení na základě zpracovaného projektu do pronájmu s využitím ke společenským a kulturním účelům nebo jiným, veřejně prospěšným aktivitám, z nichž budou mít staré Střešovice a sousedící části Prahy 6 nějaký prospěch, jen potvrzuje skutečnost, že Rada městské části má zájem na rozvoji kultury v této oblasti.
Výběrové řízení na pronájem domku bude vypsáno ještě letos. Nový vlastník bude muset dodržet podmínky urbanistické studie, která již byla zpracována.
Kromě toho, že mám zájem zachovat výjimečnost střešovické lokality, nemůžu tolerovat fakt, že členové spolku Medáků domky užívají načerno a porušují tak par. 238 Trestního zákona "Porušování domovní svobody". Odbor správy obecního majetku proto požádal správce, aby zajistil vyklizení. Vzhledem k tomu, že žijeme v právním státě a městská část se snaží hájit zájmy všech občanů a dodržovat právní normy, byly zároveň předány příslušné doklady i Policii ČR. Nicméně až do vyhlášení výběrového řízení nepočítám s policejní exekucí, neboť věřím, že najdeme se členy spolku společnou řeč. I oni se totiž mohou stát účastníky výběrového řízení na pronájem.