Chci se osobně zapojit do činnosti

Jak nám můžete osobně pomoci?

  • Zapojit se aktivně do přípravy a organizace kulturních akcí (plánování akcí, pořadatelská služba, technické zajištění, pomoc s obsluhou v kavárně).
  • Vystoupit se svým uměleckým či jiným programem ve starých Střešovicích, uspořádat zde výstavu apod.
  • Pomoci s údržbou a opravami domků a okolí v rámci pravidelných brigád (víkendy) nebo i v jiném termínu dle dohody.
  • Pomoci s distribucí informačních materiálů (roznášení letáků a pozvánek, výlep plakátů).