Chci podpořit další působení Medáků ve starých Střešovicích

 • Můžete podepsat některou ze dvou aktuálních petic (Petice za záchranu starých Střešovic nebo Petice za pokračování projektu Alternativa pro staré Střešovice)

   

 • Žádat Úřad městské části Praha 6 o podporu projektu Alternativa pro staré Střešovice a o bezodkladnou přípravu regulačního plánu pro staré Střešovice a pozastavení stavební činnosti až do schválení závazných stavebních regulací.

  Úřad městské části
  Zastupitelstvo Prahy 6
  Čs. armády 23
  160 52 Praha 6
  e-mail: zastupitel@p6.mepnet.cz
  kontakt na starostu Tomáše Chalupu: tchalupa@p6.mepnet.cz

   

 • Žádat ministra kultury o podporu projektu Alternativa pro staré Střešovice.

  Ministerstvo kultury
  k rukám ministra, váženého pana Pavla Dostála
  Milady Horákové 139
  162 00 Praha 6
  telefon 224 321 267, fax 2224 323 303
  e-mail: minkult@mkcr.cz