Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Prodejci Nového Prostoru budou uklízet Střešovice

PRAHA - O tomto víkendu pořádá Dobročinný spolek Medáků již třetí pracovní víkend. Během soboty a neděle by měl pokračovat úklid veřejných prostranství ve starých Střešovicích, odvážení odpadků a drobné opravy domků, v nichž Medáci organizují kulturní program. Práce se zúčastní také prodejci časopisu Nový Prostor, kteří chtějí přispět k oživení historické enklávy. Nový Prostor, který umožňuje výdělek lidem v sociální nouzi, již v lokalitě zorganizoval několik divadelních představení a celodenních akcí pro veřejnost. "Prodejci Nového prostoru chtějí pomoci Medákům. Rozhodli se, že budou do Střešovic přicházet pracovat každý víkend. Zřejmě se jim líbí tamní prostředí a poklidná, jakoby venkovská atmosféra. Cítí se tam dobře a navíc mohou vykonat něco užitečného pro obyvatele i návštěvníky této oblasti. Pro lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti, je smysluplná činnost, kterou případně i někdo ocení, důležitá," říká koordinátor Nového Prostoru Robert Starovics. Nový Prostor již v minulosti ve Střešovicích pořádal několik představení divadelního souboru Ježek a Čížek, jakož i tři celodenní integrační programy pro prodejce, jejich přátele a všechny ostatní návštěvníky. Medáci organizují pracovní víkendy v rámci svého nového projektu "Staré Střešovice - živá obec", jehož cílem je zapojovat veřejnost do údržby a rekonstrukcí veřejných prostranství. "Péče lidí o místo, v němž žijí, je nezbytná, má-li být toto místo příjemné, krásné a povznášející," vysvětluje předseda Medáků Martin Skalský. "Nemůžeme očekávat, že nějaký úřad je schopen dobře pečovat o duši či atmosféru částí města. Vzhledem k zanedbanosti starých Střešovic spoléháme vedle pomoci starousedlíků též na ruce návštěvníků našich kulturních akcí a dalších sympatizantů." V rámci minulých pracovních víkendů se podařilo vyklidit nepořádek z celé Starostřešovické ulice, vyřezat náletové dřeviny a odkrýt historickou kamennou dlažbu. Nyní Medáci předpokládají povedení nutných oprav na domcích, v nichž pořádají kulturní akce pro veřejnost. Při dalších pracovních víkendech by měla být opravena průtoková studna - tzv. haltýř - a vyčištěna některá další místa ve starých Střešovicích. Vrcholem těchto aktivit by mělo být vytvoření veřejně přístupného parku s dětským hřištěm, altánem a přírodním divadlem o rozloze přibližně 1.600 m2 ve Starostřešovické ulici. Zahájení prací zatím brzdí pomalé uvolňování pozemků obvodním úřadem. Projekt "Staré Střešovice - živá obec" finančně podporují Nadace VIA pro místní iniciativy a Open Society Fund Praha. Výstavba přírodního parku je připravována ve spolupráci se zahradními architekty a sponzory s USA.


Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu