Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Léto ve Střešovicích patří zahraničním umělcům

PRAHA - Letní kulturní program ve starých Střešovicích nabízí celou řadu vystoupení zahraničních umělců. Dobročinný spolek Medáků tak chce svůj projekt Alternativa pro staré Střešovice zapojit do celoevropského kontextu a umožnit kulturní výměnu mezi národy. K vidění budou vystoupení australských a italských divadel, koncert francouzských jazzmanů či anglického písničkáře. Některá z připravených vystoupení se odehrají v ulicích šesté městské části. Ve Střešovicích proběhne také setkání studentů ze šesti evropských zemí a večer berberské kultury. PRAHA - I přes nevyřešené spory s městskou částí Praha 6 ohledně nájemních smluv pokračuje Dobročinný spolek Medáků ve své kulturní činnosti. Na léto Medáci do starých Střešovic pozvali řadu zahraničních umělců a souborů, aby tak svůj projekt zapojili do sítě podobných kulturních center v celé Evropě. "Kulturní výměny jsou cestou ke vzájemnému obohacování. Rádi bychom návštěvníkům Střešovic zprostředkovali setkání se zajímavými herci a hudebníky. Západní Evropa je navíc mnohem dál v budování alternativních kulturních a komunitních center, mezinárodní spolupráce nás tak může mnohé naučit," uvádí předseda Dobročinného spolku Medáků Martin Skalský. Ve Střešovicích během léta vystoupí anglický písničkář Noel le Bon, americký bubeník s pseudonymem Juan BubenBlázen, francouzská jazzová kapela Mandarine, italský divadelní soubor Teatro dell´Aglio a australští performeři ze souboru FestivFactory. Koncem července zde proběhne setkání studentů humanitních oborů a divadla ze šesti evropských států v rámci projektu InterKultura - Youth Exchange, v srpnu pak večer berberské kultury. Části divadelních představení chtějí Medáci hrát také v ulicích Prahy 6. Na konci léta pak mají v plánu uspořádat setkání s tancem, divadlem a ohni v Letenských sadech. "Letní program je organizačně náročný, ale věříme, že návštěvníci ocení jeho pestrost a kvalitu. Léto je doba, kdy mladí lidé hodně cestují, je to příležitost k setkáním mezi lidmi i mezi kulturami. Naší snahou je zapojit postupně náš malý střešovický prostor do evropské kulturní sítě," uvádí produkční Medáků Jiří Webershinke. Podle něj Medáci některým zahraničním umělcům poskytují rovněž ubytování ve střešovických domcích a zprostředkovávají jim kontakty na kluby a další kulturní instituce v České republice. Přes vytvořené kontakty chtějí v budoucnu podporovat také cestování tuzemských mladých umělců do zahraničí.


Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu