Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Úřad získal domky díky Medákům, nyní je vyhání

PRAHA - Kulturní projekt "Alternativa pro staré Střešovice" - právě tímto a žádným jiným argumentem se oháněli radní Prahy 6, když žádali magistrát, aby tři domky v péči Dobročinného spolku Medáků převedl do majetku obvodu. Neuběhly ani dva roky, než radní zapomněli, čím magistrátu zdůvodňovali svoji žádost. Místo podpory Medáků nyní jeden z objektů v jejich péči prodávají a další dávají k dispozici pro keramickou manufakturu. Získali tak několik miliónů korun, přičemž projekt, díky němuž jim magistrát domky vydal, odsoudili k zániku. Právníci Medáků nyní zjišťují, zda došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu. PRAHA - Až nyní se Medáci dostali k neveřejnému dokumentu, ze kterého vyplývá, že Praha 6 získala tři domy v mnohamilionové hodnotě na základě jejich projektu Alternativa pro staré Střešovice. Skutečnost, že je teď úřad ze dvou z těchto domů vyhání, považuje spolek za podfuk vůči němu samému, za podraz vůči magistrátu i vůči nejméně 3.500 lidí, kteří chtějí, aby Medáci ve Střešovicích zůstali a pokračovali v dosavadní činnosti. Dobročinný spolek Medáků byl založen v roce 1998 a již v následujícím roce vytvořil projekt Alternativa pro staré Střešovice, který nabízel rekonstrukci tří obecních domků do historické podoby a jejich využití pro kulturní a osvětové aktivity. Někteří členové spolku domky užívali a opravovali již od roku 1995. Po celou dobu jednali jako soukromé osoby s magistrátem o uzavření nájemní nebo kupní smlouvy, což se jim pro netečnost úřadu nepodařilo. Projekt Spolku Medáků písemně podpořil vedle některých orgánů státní správy i starosta Prahy 6 Pavel Bém. Protože jednání s magistrátem se bez valného efektu vlekla, nabídnul Bém Medákům, že nechá tři domky převést do správy městské části a pak s občanským sdružením uzavře nájemní smlouvu. Dne 26. 7. 2000 odsouhlasila obvodní rada, že magistrát o domky požádá. V odůvodnění rozhodnutí, které je neveřejné, se uvádí: "Na magistrát… se obrátil Dobročinný spolek Medáků se žádostí o pronájem objektů… pro realizaci projektu Alternativa pro staré Střešovice. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 6 má zájem podpořit tento projekt, požádala o převod nemovitostí… Další jednání o pronájmu nemovitostí bude řešit na základě podrobného projektu a dalšího jednání s Dobročinným spolkem Medáků… městská část Praha 6…" Díky Medákům tak Praha 6 získala mnohamilionový majetek. Místo toho, aby úřad dostál svému slibu Medákům i magistrátu, usiluje od počátku o jejich vystěhování a likvidaci jejich aktivit. Když se Medáci podle původní dohody písemně obrátili na úřad a žádali o uzavření nájemní smlouvy, vyzval je úřad k okamžitému vyklizení všech objektů. Tomu se podařilo zabránit až díky usnesení zastupitelstva. Obvodní rada pak rozhodla, že další osud domků bude řešit formou výběrového řízení, dala Medáky k soudu a podala na ně trestní oznámení. Výsledky výběrových řízení byly vyhlášeny před měsícem. Rada rozhodla, že Medákům pronajme nejmenší ze tří domků, ostatní dva přidělila jiným zájemcům. "Rada předvedla ničím neobhájitelný kotrmelec, jde o využití majetku v rozporu s původním účelem. Nejdříve získala od města nemovitosti za mnoho miliónů s odůvodněním, že je využije pro kulturní účely na základě projektu Dobročinného spolku Medáků. Dnes je jeden z domků prodán k bydlení, druhý rada pronajala komusi, kdo ideu Medáků okopíroval a nabídnul obci peníze. Takto by ovšem s domky uměl naložit i magistrát. Pro převod do obecní správy vlastně nebyl žádný důvod. Rada rozhoduje na základě ekonomických zájmů. Její proklamace o podpoře kultury a občanské společnosti se bohužel ukázaly jen jako prázdné fráze," říká předseda Dobročinného spolku Medáků Martin Skalský. "Žádáme zastupitelstvo, aby výsledky výběrových řízení přehodnotilo, protože jsou v rozporu s dřívějšími záměry a rozhodnutími úřadu. Jsou také popřením nepsaných dohod s naším občanským sdružením a ve svém důsledku likvidují unikátní kulturní a komunitní centrum, které jsme vybudovali," dodává. Před jednáním zastupitelstva před Hotelem Praha ráno demonstrovali členové Občanského sdružení pro lepší bydlení, kteří usilují o pokračování privatizace obecních bytů. Podpořili také aktivitu Medáků, stejně jako Medáci předali zastupitelstvu petici a žádali o její okamžité projednání. V rámci ranního hlasování o programu zastupitelstva vystoupil poslanec Hynek Krátký (US) a žádal o zařazení kauzy Medáků do jednání. Jeho návrh neprošel o jediný hlas. Proti byli zejména zastupitelé z ODS. Medáci tak mají šanci už jen v rámci interpelací občanů v 15 hodin. Vedle zásadního rozporu s dřívějším rozhodnutím rady Medákům vadí i další okolnosti výběrových řízení. Ve výběrové komisi zasedli pouze zástupci ODS a jedna členka ČSSD, ačkoliv starosta veřejně přislíbil účast všech politických stran v zastupitelstvu. Medákům vadí také to, že úřad utajil veškeré informace o průběhu výběrových řízení i obsah vítězných projektů. Vzniká tak podezření z neregulérnosti výběru. Petici Zastupitelstvu za pokračování kulturního projektu Alternativa pro staré Střešovice podepsalo od minulého čtvrtka 174 lidí, mezi nimi například hudebníci Jan Burian, Jakub Noha, Vladimír Merta či evangelický farář Pavel Pokorný. Podpisové listiny byly zastupitelům předány dnes. Již v loňském roce byla přitom úřadu doručena Petice za záchranu starých Střešovic, kterou podepsalo přes 3.500 lidí. Vedle schválení projektu Medáků signatáři požadovali také zastavení devastace starých Střešovic a schválení závazného regulačního plánu pro novou výstavbu v této lokalitě.


Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu