Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Medáci odmítají nařčení ze znepřístupnění objektů

PRAHA - Ve středu rozhodne Rada Zastupitelstva městské části Praha 6 o tom, zda nechá vystěhovat Dobročinný spolek Medáků nebo zda zvolí nenásilné řešení. Medáci byli na začátku února nařčeni ze znepřístupnění dvou objektů ve starých Střešovicích a z úmyslných obstrukcí proti veřejnému výběrovému řízení na nájemce těchto domků. Medáci to rozhodně popírají a pro vyloučení pochybností o průběhu dalších jednání s úřadem nabízejí ustavení tří prostředníků. Měli by jimi být střešovický evangelický farář Pavel Pokorný a člen obvodního zastupitelstva Rudolf Stein (ČSSD), o vybrání třetího garanta požádali Medáci Radu městské části. Rada Zastupitelstva městské části Praha 6, která bude jednat již tuto středu, zváží všechny existující možnosti a rozhodne o dalším osudu Dobročinného spolku Medáků. Ten již několik let užívá tři objekty ve starých Střešovicích, dosud bez písemného nájemního vztahu. Rada bude vybírat mezi policejním vyklizením objektů, nařízením soudní exekuce (tzv. předběžné opatření v rámci žaloby podané u Obvodního soudu pro Prahu 6) a dohodou s občanským sdružením. Ta by umožnila bezkolizní průběh výběrových řízení bez nutnosti vyklizení domků. "Náš návrh nenásilného řešení situace jsme přednesli minulý týden na zasedání Zastupitelstva Prahy 6 a písemně jej zaslali všem členům Rady. Domníváme se, že jedině nezávislí prostředníci mohou zaručit bezproblémový průběh dalších jednání mezi námi a městskou části," uvedl předseda Spolku Medáků Martin Skalský. Zároveň odmítl vyklízení objektů jako neadekvátní řešení. "Obáváme se, že pokud budou domky několik měsíců bez dozoru a péče, budou chátrat a stanou se terčem vandalů a zlodějů. Mohou být i záměrně zničeny, protože se nacházejí na lukrativních parcelách blízko centra Prahy." Prostředníci by měli k dispozici klíče od předmětných nemovitostí a byli by přítomni při prohlídkách objektů, který organizuje úřad. Údajné znepřístupnění domků se totiž stalo předmětem současného sporu a mohlo by být k důvodem k vyklizení Medáků ze Střešovic. Dobročinný spolek Medáků užívá tři kamenné domky ve starých Střešovicích již od roku 1995. Objekty byly v 80. letech vyvlastněny na základě rozhodnutí o demolici pak patřily pražskému magistrátu. Na počátku roku 2001 byly objekty převedeny do správy Městské části Praha 6, která deklarovala svůj zájem o uchování historického rázu bývalé vesnice a její obnovu. Na samém sklonku loňského roku byla vypsána výběrová řízení, která měla určit nového majitele objektu č.p. 946 v ulici Nad hradním vodojemem a nájemce dvou domků ve Starostřešovické ulici. Rozhodnout měla jednak nabízená výše finančních částek, jednak kvalita předložených projektů. Medáci v domcích organizují pravidelné kulturní a vzdělávací pořady pro širokou veřejnost, jen v loňském roce proběhlo více než 300 akcí, jež navštívilo přes 5.000 diváků.


Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu