Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Medáci představili nový projekt pro staré Střešovice

PRAHA - Dobročinný spolek Medáků dnes zveřejnil obsah aktuální verze projektu Alternativa pro staré Střešovice. Tento projekt byl odevzdán Úřadu městské části Praha 6 jako nabídka na dlouhodobé využití tří historických domků z 19. století pro kulturní účely a vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Rada městské části ale konkurz zrušila vzhledem ke stížnosti jednoho z uchazečů a celé výběrové řízení se má opakovat. Podmínkou má být vyklizení objektů, aby se zabránilo dalším stížnostem na nestandardní průběh řízení. Medáci tvrdí, že celý spor vzniknul nedorozuměním a nabízejí úřadu další záruky pro nenásilné řešení vzniklé situace. Alternativa pro staré Střešovice si klade za cíl komplexní obnovu a rozvoj čtvrti, zdevastované komunistickými asanacemi i porevoluční neregulovanou výstavbou luxusních nájemních domů. Hlavním cílem projektu je památková rekonstrukce tří drobných řemeslnických domků do historické podoby a jejich využití ke kulturním účelům pro všechny generace a nejrůznější skupiny obyvatelstva. Generálním sponzorem projektu je holandská nadace Ana María Fonds - Onroerend Goed, která zabezpečí celkovou rekonstrukci v hodnotě tří miliónů korun. Rekonstrukce by měla probíhat postupně v průběhu tří let, objekty a zahrady by byly vždy částečně přístupné veřejnosti. "Obec si mohla vybrat, zda objekty prodá nebo věnuje veřejně prospěšným aktivitám. Prodej nakonec zvítězil pouze u jednoho ze tří domků," popisuje současnou situaci předseda Dobročinného spolku Medáků Martin Skalský. "Jednorázový finanční efekt z prodeje všech tří nemovitostí by mohl činit maximálně 10 miliónů, každý občan Prahy 6 by tak získal necelou stokorunu. My Pražanům nabízíme mnohem více. Unikátní kulturní centrum, dlouhodobě otevřené dětem, seniorům a mladým lidem, řadu kvalitních, nekomerčních kulturních a vzdělávacích projektů, jejichž význam překročí hranice městské části." V jednom z domků má vzniknout ateliér pro komplexní dětskou tvorbu; speciální dílny budou orientované také na rodiče a prarodiče. Druhé stavení má být zázemím pro soudobou tvorbu mladých umělců a studentů uměleckých škol a jejich veřejná představení. Ve třetím domku, který chtějí Medáci odkoupit, plánují zřízení Dokumentačního centra pro venkovskou architekturu a organizačního zázemí celého projektu. Pilíři záměru jsou vícegenerační programy, dobrovolná práce a zapojení návštěvníků do tvorby programu. Nejde tedy o klasické kulturní centrum s předem danou nabídkou, ale otevřený prostor, na jehož koncepci a zaměření se podílejí samotní uživatelé. To dává nabídce širší smysl. Medáci svůj projekt připravují již od roku 1998, avšak teprve nyní se otevřela cesta pro uzavření dlouhodobé smlouvy s obcí. Na projektu spolupracuje celá škála organizací, které zabezpečují jeho jednotlivé části a garantují celkovou kvalitu. Jsou mezi nimi vysoké školy, odborná pracoviště, ekologická, sociální a umělecká sdružení, výuková centra, nadace i soukromé společnosti. "Jsme přesvědčeni, že realizace projektu by přinesla občanům Prahy 6 mnoho dobrého. Věříme, že Rada brzy vypíše nové výběrové řízení a zodpovědně posoudí přihlášené nabídky," uzavírá Martin Skalský.


Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu