Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Spolek Medáků odchází, alternativa zůstává

PRAHA -

Dobročinný spolek Medáků prohrál soud s radnicí Prahy 6. Rozsudek říká, že sdružení musí zaplatit soudní výlohy a opustit prostory tří střešovických domků, které užívá od roku 1998 bez nájemní smlouvy. Statutární zástupci Spolku Medáků proto do dnešního dne vyklidili z domků veškerý majetek občanského sdružení. Sami však odejít nehodlají. Založili nový spolek a chystají další kulturní akce. Bývalí Medáci doufají, že se jím tímto krokem podaří poukázat na absurditu sporu s městskou částí a zachránit kulturně sociální projekt Alternativa pro staré Střešovice.

“Protože Spolek Medáků nemá písemné smlouvy na užívání žádného ze tří střešovických domků, rozhodnul soud, že musí objekty opustit,” vysvětluje bývalý předseda Spolku Medáků Martin Skalský. Proti rozhodnutí městského soudu v Praze se již nelze odvolat, přesto právní zástupce Medáků zvažuje tak zvané dovolání. “Dovolání ale neodkládá vykonatelnost soudního rozhodnutí. Protože rozsudek chceme respektovat, rozhodli jsme se zaplatit soudní výlohy a vyklidit všechen majetek občanského sdružení. Vyklizení dokončíme dnes. Ze Střešovic se odstěhovali také dva ze tří statutárních zástupců Spolku Medáků,” uvedl Skalský. Ten bude ve Střešovicích nadále bydlet, ze Spolku Medáků ale vystoupí.

Někteří z lidí, organizujících ve Střešovicích kulturní programy, založili nové občanské sdružení. Nese název Ochotnická jednota Lípa slovanská a jeho program bude ryze kulturní, s převážným zaměřením na divadlo. Ochotnická jednota bude do značné míry pokračovat v díle, které započal Spolek Medáků. Ten s kulturním aktivitami skončí a bude se věnovat již jen projektům z oblasti památkové péče, dokumentaci starých Střešovic a regeneraci veřejných prostranství. Medáci se budou například účastnit správních řízení, budou vydávat propagační předměty a usilovat o výstavbu přírodního parku ve Střešovicích. Na něj již nechali zpracovat obsáhlou studii a sehnali zhruba milión a půl korun od amerických dárců.

Spolek Medáků věří, že radnice šesté městské části pochopí jedinečnost jeho aktivit a umožní jejich pokračování. V opačném případě Medáci usilují o přidělení náhradních prostor, kam by bylo možné část aktivit převést. Zároveň by radnice podle nich měla konečně zveřejnit dokumentaci o proběhlých výběrových řízeních na využití střešovických domků a prověřit jejich průběh. Veškeré dokumenty jsou již několik měsíců v rozporu se zákonem utajovány. Z odborných posudků, které nechali Medáci vypracovat, vyplývá, že jejich projekty byly šíří své nabídky a zpracováním nejlepší. Rozhodnutí radnice tak postrádá racionální základ.

 

Co zaznělo na tiskové konferenci 18. 2. 2003

MgA. Barbara Tůmová, proděkanka DAMU pro zahraniční záležitosti:

“Projekty Medáků a pana Klímy, jež tu stojí proti sobě, jsou absolutně nesouměřitelné. Na straně jedné velmi solidní činnost občanů pro občany, na druhém břehu komerce. Je vidět, že se nikdo z radnice nezabýval smyslem věci. Projekt Medáků je jedinečný, protože podporuje tvořivost; koneckonců akce, které zde ve Střešovicích proběhly, jsou samy o sobě nejlepším doporučením. Pořád jsem si myslela, že na radnici Prahy 6 zvítězí zdravý rozum a dojde se k dohodě. Současný vývoj je pro mě velkým zklamáním. Je to prohra hodnot, o něž naše společnost dvanáct let usiluje. Ukazuje se totiž, že vítězí úřednický přístup k lidem nad občanskou společností, o níž tolik mluvíme, a rozumný hlas není slyšet.”

Rudolf Stein, bývalý zastupitel Prahy 6

“Radnice Prahy 6 tvrdí, že nechápe, co Medáci myslí “neprůhledností výběrových řízení”. Já to mohu vysvětlit. Bývalý starosta Pavel Bém mi přislíbil účast ve výběrové komisi. Po několika týdnech jsem se dozvěděl o rozhodnutí této komise z tisku. Ptal jsem se tedy na úřadě a chtěl jsem předložit všechny příslušné dokumenty. Dlouho je nemohli najít, pak mě odkázali na správní firmu SNEO. Tam mi řekli, že dokumentace k řízení, které skončilo před necelým týdnem, je hluboko v archivu a bude obtížné ji vyhledat. Dodnes jsem se ani já, jako zastupitel městské části, k žádným podkladům výběrového řízení nedostal. Mohu potvrdit, že výběrové řízení bylo neprůhledné a jednání rady velmi podivné.”

Vladimír Merta:

“Medáci nikdy nic neslibují, vždycky řeknou, že za vystoupení u nich nedostanu zaplaceno. Novináři takové principy nepřesně označují jako “návrat ke komunismu”, ale spíše jde o určité protokřesťanské cítění. Hudba, která zazní za těchto okolností, má opravdu smysl, je to hudba předbiblických kořenů člověka. A je vidět, kolik lidí to vábí a kolik lidí to miluje. To, co zde vzniká je “buňka normality”. Je to alternativa negativistického uřvaného davu, který se může sejít na každém náměstí a uvést naši civilizaci se všemi bezpečnostními a obrannými systémy do nerovnováhy. Medáci provozují obrovský sociální experiment, takovou laboratoř, a i kdyby porušovali dalších deset zákonů, činnosti samé to hodnotu neubírá.”

Jakub Chudomel, Nový Prostor:

“Nový Prostor má velmi široký sociální program a některé jeho nedílné součásti realizujeme již dlouho ve starých Střešovicích. Naši klienti se zde například každý týden dvakrát scházejí a procházejí jakousi “školou” – učí se komunikovat s lidmi, nabízet a prodávat časopisy, osvojují si další dovednosti. Zcela unikátní je, že máme i vlastní televizní zpravodajství a tištěný magazín. Obojí připravují přímo naši klienti s využitím moderních technologií. Jsou to vlastně zprávy lidí bez přístřeší pro ně samé. Redakční rada, která se u Medáků rovněž každý týden schází, se skládá ze čtyřiceti až šedesáti z celkových sto sedmdesáti našich pražských klientů. Je zřejmé, že tyto činnosti u klientů prohlubují schopnosti komunikace a řadu dalších schopností. Zdejší rodinné, domácí prostředí je nenahraditelné. Neumím si představit, že bychom podobné zázemí mohli získat třeba někde na Jižním městě.”

Kateřina Kociánová, Zelený kruh:

“Zelený kruh spolupracuje s Medáky již tři roky. Dobře jsme viděli snahu, kterou Medáci do svých aktivit vkládali, a teď jsme zaraženi. Mysleli jsme si, že městská část najde způsob, jak tuto věc podpořit. Myslíme si stále, že to, co vzniklo ve starých Střešovicích, by mělo být spíše příkladem i pro jiné městské části a mělo by to být široce podporováno. Bohužel i z našich vlastních zkušeností vyplývá, že úředníci často občanskou aktivitu a iniciativu potlačují, místo aby jí dali potřebný prostor a podporu.”

Richard Veleta, Městské centrum sociálních služeb a prevence

Naše organizace se zaměřuje na sociálně problematické klienty: squatery, bezdomovce, drogově závislé, dlouhodobě nezaměstnané, děti ulice, mladistvé delikventy, propuštěné vězně. Zpracováváme také analýzy sociálně problematických částí Prahy, například sídlišť. Velmi dobré, levné a pozitivně rozvíjející řešení všech sociálně problematických jevů zaznamenáváme všude tam, kde se objeví skupina lidí podporujících tvořivost, komunitu a společenský život. Takoví lidé mají vždy v lokalitě velmi dobrý vliv na pocit spokojenosti a bezpečí. Jsem překvapen, že výborná nabídka Medáků nebyla přijata. Medáci nabídli za málo peněz tolik muziky, kolik jsem dosud v žádné jiné komunitě neviděl.”

Martina Hájková, sousedka ze starých Střešovic

“Chtěla bych Medáky podpořit. Naše rodina tu bydlí už sedm let a aktivity Medáků přijímáme s povděkem. Pořádají tu hodně akcí pro děti i pro normální lidi, dá se k nim často přijít a jejich akce jsou kvalitní. Jde o nemasové, nekomerční a komorní programy, často se jich účastní děti, učitelé a rodiče dětí z místní základní školy. Jsme také rádi, že se Medáci starají o záchranu alespoň zbytků starých Střešovic, těch původních domků. Sami vidíte, jak zrůdné novostavby tu vznikají a vytrácí se někdejší příjemné kouzlo venkovské enklávy.”

Vladimir Boroda, ruský spisovatel a disident

“Ve světě existují dva systémy práva vzhledem k majetku. Systém americký a systém evropský. Pak je ještě systém socialistický, ale v něm nejde o právo, nýbrž o bezpráví. V americkém systému můžete každého, kdo se dotkne bez písemné smlouvy vašeho majetku, zastřelit. V Evropě je to přece jen trochu jiné. Například na Malorce jsou squateři respektováni, podobně je tomu i v Holandsku. Právo těchto zemí vychází z předpokladu, že pokud někde chátrá dům, majitel o něj buď nemá zájem, nebo nemá peníze na opravu. Pokud se do takového domu někdo nastěhuje a přihlásí se na policii, stává se partnerem k jednání. Využíváním chátrajících domů přece společnosti nevzniká žádná škoda.”Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu