Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Odborné posudky usvědčily radnici z účelovosti

PRAHA -

Dobročinný spolek Medáků zveřejnil odborné posudky, které souvisejí s výběrovými řízeními na využití objektu Starostřešovická 96. Tento domek získal loni do pronájmu Tomáš Klíma, někdejší neúspěšný manažer Paláce Akropolis. Radnice Prahy 6 tvrdí, že Klíma předložil lepší projekt než Medáci, odmítá však sdělit podrobnosti či zveřejnit Klímův projekt. Nyní se ukazuje, že k tomu má důvod: Klímův projekt má velmi nízkou úroveň. Medáci se obávají, že rozhodnutí radnice bylo účelové, kulturní přínos nabídek se zřejmě vůbec nebral v potaz.

Vítězný projekt Tomáše Klímy, který se Medákům podařilo získat, je sepsán na celkem jedenácti stránkách. Z nich devět stran zabírají architektonické náčrty a obálka, pouhé dva listy popisují vlastní kulturní záměry. “Musím konstatovat, že plány jsou v projektu formulovány tak obecně, že rozumně uvažující člověk je nemůže brát vážně,” píše se v odborném posudky proděkanky DAMU pro zahraniční záležitosti a vedoucí katedry produkce MgA. Barbary Tůmové. “Popis projektu mne utvrzuje v domněnce, že po pronájmu nemovitosti zde bude zbudováno rodinné sídlo, které vedle garáže a keramické dílny, bude mít též ateliér, výstavní síň a prodejnu (!). Jistě zajímavé podnikatelské řešení, v němž však nevidím reálné místo pro plnohodnotné kulturní a společenské programy otevřené pro veřejnost,” pokračuje Tůmová.

Posudek Doc. PhDr. Jana Dvořáka, organizátora festivalů Přístí vlna – Next Wave, hodnotí kladně záměr Spolku Medáků. “Projekt má nejsilnější argument právě v dosavadní praxi a zkušenosti předkladatele v programové nabídce (hudební, divadelní, výtvarná, literární a jiná tvorba),” uvádí Dvořák. “Z těchto důvodů si dovoluji vybídnout novou radu Prahy 6 o hlubší a kontextuálnější pohled na dosavadní fázi výběrového řízení, v němž se zdá praxe předkladatele i jeho nabídka kulturního využití objektů bezkonkurenční, nejhodnotnější, nejpřínosnější a nejserióznější.”

Medáci opakovaně písemně žádali radnici o zveřejnění zápisů z jednání výběrových komisí i jednotlivých projektů, přihlášených do výběrových řízení. Úřad však soustavně porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím a veškeré dokumenty tají. Medáci nyní předali zpracované odborné posudky radě a vyzvali ji k přehodnocení výsledku výběrového řízení.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu