Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Medáci nadále organizují kulturní program s širokou mezinárodní účastí.

PRAHA -

Správa nemovitostí SNEO Praha 6 chce vyklidit objekt č.p. 96 ve Starostřešovické ulici právě v době, kdy zde bude probíhat mezinárodní divadelní fórum umělců z Dánska, Francie, Itálie, Řecka a Švédska. Medáci však nechtějí klíče vydat do chvíle, než zastupitelé Prahy 6 rozhodnou o regulérnosti výběrového řízení na dosavadní střešovické kulturní centrum. Zároveň věří, že se vše obejde bez zbytečných konfliktů s možnou mezinárodní ostudou pro úřad MČ Praha 6.

Do čtvrtka 18.7. do 10 hodin bylo Dobročinnému spolku Medáků uloženo další ultimátum na vyklizení objektu ve Starostřešovická 96. Již od 9:30 zde ale pokračuje několikadenní divadelní fórum a workshopy v rámci mezinárodního programu Interkultura – Dealing with Differences. Zhruba třicet divadelních umělců a performerů z Dánska, Francie, Itálie, Řecka a Švédska se sejde v kulturním centru Dobročinného spolku Medáků. O půl hodiny později, tedy v 10:00 má na místo dorazit zástupce správní firmy SNEO Praha 6, aby převzal klíče od objektu Starostřešovická 96. V té době si ale budou mladí lidé vyměňovat zkušenosti ze svých zemí a navazovat nové mezinárodní vztahy. Medáci chtějí v objektu č.p. 96 nadále pokračovat v kulturně-sociálním projektu ”Alternativa pro Staré Střešovice”, nyní již s mezinárodním rozměrem, až do doby, než zastupitelé rozhodnou o tom, zda výběrové řízení bylo v souladu se zákonem.

”Na posledním jednání zastupitelstva MČ Praha 6 dne 18. 6. 2002 jsem přednesl interpelaci ve věci odvolání proti výsledku veřejného výběrového řízení a písemně žádal o projednání výsledků výběrových řízení na objekty ve starých Střešovicích. Protože se kauza na program nevešla, předpokládáme, že se tak stane v září. Jsme přesvědčeni, že do té doby nevzniká žádný důvod k vyklizení nemovitosti a proto chceme pokračovat v naplánovaném kulturním programu,” sdělil zástupce Medáků Martin Skalský v dopise adresovaném úřadu MČ Praha 6 a správní firmě SNEO.

Medáci tvrdí, že výsledek řízení je v rozporu s usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1026/00 z 27.6. 2000 a s účelem, pro který byl objekt svěřen do péče Prahy 6 z majetku hlavního města Prahy. ”Tímto účelem bylo uzavření nájemní smlouvy s naším sdružením a oficiální zahájení projektu Alternativa pro staré Střešovice,” dodal Skalský.

”V současné době se kvalitou i kvantitou našich kulturně-sociálních aktivit řadíme mezi zavedená kulturní centra západní Evropy, se kterými navazujeme intenzivní vztahy a mezinárodní umělecké výměny” popisuje medáckou činnost Jiří Weberschinke kulturní manager Medáků. ”Divadelní fórum Interkultura není jedinou naší mezinárodní aktivitou. Momentálně hostíme australský divadelní soubor Festiv Factory ve spolupráci s Centrem Broumov, s novým představením přijedou příští týden Teatro dell´Aglio z Itálie a na srpen je připraveno vystoupení francouzských jazzmanů Mandarine, které zaštiťuje Francouzský Institut.” dodává Weberschinke

Úřad MČ Praha 6 se správní firmou SNEO však argumenty Medáků ignorují a trvají na vyklizení objektu. Protože zjevně došlo k vzájemnému nepochopení obou stran sporu, obávají se Medáci možných komplikací.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu