Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Do Střešovic znovu vjely bagry

PRAHA -

Radnice Prahy 6 mnohokrát veřejně deklarovala svůj zájem na uchování historického rázu starých Střešovic, bývalé řemeslnické enklávy patřící ke Strahovskému klášteru. Poslední události v této lokalitě jsou však pokračováním devastace z dob stavební uzávěry a komunistického plánování. Ve Střešovicích nejen že neustále pokračuje projektování a stavba architektonicky zcela nevhodných vil, v posledních dnech se dokonce bouralo, a to bez platného povolení. Na lžíci bagru skončil přístavek a část dvouplášťové ohradní zdi objektu (Starostřešovická 19), navrženého k zápisu do seznamu nemovitých kulturních památek. Stavební úřad pro Prahu 6 tvrdí, že je vše v pořádku.

V srpnu loňského roku bylo celkem 18 střešovických domků navrženo k zápisu do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Dokud o návrhu nerozhodne Ministerstvo kultury, objekty není možné přestavovat, měnit jejich vzhled a zastavovat jejich bezprostřední okolí. Majitel objektu č.p. 19 si s tím ale hlavu nelámal a o víkendu zbořil postranní domek a polovinu ohradní zdi. Svůj čin obhajuje tvrzením, že jednal podle nařízení stavebního úřadu z roku 1983. To je ale již dávno neplatné. Stavební úřad odmítá proti nelegální činnosti zakročit a zahájit s majitelem sankční řízení. “Je to skandální. Objekt byl součástí komplexu ve Starostřešovické ulici a jeho demolicí došlo k nenahraditelné škodě na celém urbanistickém souboru. Nečinnost stavebního úřadu nelze omluvit. Vytváří se tím nebezpečný precedens. Staré Střešovice jsou zřejmě znovu ohroženy, stejně jako v 80. letech, kdy měly být asanovány kvůli výstavbě diplomatických komplexů socialistických zemí,” uvedl předseda Dobročinného spolku medáků ve Střešovicích Martin Skalský.

O asanaci starých Střešovic rozhodl pražský magistrát v 70. letech – měly ustoupit panelové výstavbě jako “ostuda dělnického bydlení”. V 80. letech byly zahájeny první demolice, při nichž zmizela část zástavby ulic Nad hradním vodojemem a Starostřešovické. Z této doby pochází také nařízení k odstranění stavby postranního domku objektu č.p. 19, které mělo být vykonáno do 15-ti měsíců. Dnes je toto nařízení dávno neplatné. Ostatně zákon o ochraně památek byl přijat v roce 1987, dnes platné znění stavebního zákona v roce 2000. Řídit se pochybným pokynem z konce totalitního režimu postrádá logiku. “Domnívám se, že smyslem demolice bylo především vytvořit příjezd na pozemek za domem č.p. 19, kde magistrát i obvodní úřad povolily stavbu jakéhosi kosmetického studia. Protože tento pozemek původně obepínal pás drobných domků, nebylo možné se na něj dostat se stavební technikou. Stavebník se proto doslova probagroval historickou zástavbou, za nečinného přihlížení majitele i příslušných státních úřadů,” řekl o pozadí celé události Martin Skalský.

Staré Střešovice přežily do dnešní doby díky aktivitě památkářů a 18 rodin místních starousedlíků, kteří se z bourané čtvrti odmítly odstěhovat. V roce 1991 měly být Střešovice prohlášeny památkovou zónou, ale návrh byl z dnes nezjistitelných příčin zamítnut. Přesto se zdálo, že zbytky historické zástavby zůstanou zachovány. Naposledy se v tomto smyslu vyjadřoval sám starosta městské části Pavel Bém začátkem letošního roku. Staré Střešovice nedávno oslavily tisíc let své existence. Tato osada, historicky spjatá se Strahovským klášterem, byla sídlištěm klášterních zaměstnanců a tvořila i určité pracovní zázemí Prahy. V první polovině 20. století šlo o nejrozsáhlejší dělnickou kolonii z Prahy a okolí. Dodnes si alespoň v náznacích uchovala unikátní ráz, kde se přírodní prostředí snoubí s romantickými zákoutími drobných kamenných domků a uliček.

Dobročinný spolek medáků dnes vyzval stavební úřad pro Prahu 6 a odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, aby ve věci nepovolené demolice v areálu objektu č.p. 19 zahájily správní řízení s jeho majitelem. Spolek doporučuje, aby bylo nařízeno uvedení stavby do původního stavu, tzn. dostavění postranního domku a opěrné zdi podle dochované dokumentace a pod odborným stavebním dozorem.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu