Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Spolek medáků pořádá pásmo akcí o starých Střešovicích

PRAHA -

V rámci třetí kulturní sezóny, kterou ve starých Střešovicích pořádá Dobročinný spolek medáků, proběhne zítra celodenní pásmo pořadů o této zajímavé pražské čtvrti. Program zahrnuje diskusi, projekce filmů, výstavu starých fotografií, dětskou výtvarnou dílnu a koncert. Návštěvníci se seznámí s aktuálními problémy a možnostmi záchrany starých Střešovic, místní obyvatelé se budou moci setkat a hovořit o současné situaci. Organizátoři doufají, že akce přitáhne pozornost k devastaci opomíjené památkové lokality nevhodnými novostavbami a pomůže spojit místní obyvatele k hledání udržitelných řešení. Celým dnem se prolíná kulturní program určený zájemcům z řad široké veřejnosti, který má ukázat možnosti využití některých střesovických objektů pro setkávání, uměleckou tvorbu a prezentaci.

“Ačkoliv jsme to neplánovali, pořad probíhá v době, kdy v okolí drobných domků jezdí bagry a ve starých Střešovicích se připravuje výstavba dalších pěti luxusních poschoďových vil. Diskuse o možnostech záchrany této lokality je více než aktuální. Předimenzovaná výstavba pomalu umrtvuje normální chod Střešovic, zastiňuje okolní domky a ničí typický charakter historické zástavby,” uvedl předseda Dobročinného spolku medáků Martin Skalský. “Pro účely novostaveb dochází ke scelování pozemků, projektanti se snaží o maximální využití stavebních parcel. Někdejší zahrádky s ovocnými stromy, ozdobné ploty, prvky drobné architektury a různá zákoutí mizí. Vedle přízemních stavení z přírodních materiálů se tyčí nevkusné stavby realizované podle druhořadých architektonických návrhů, budované bez jakékoliv koncepce nebo vize.”

Sobotní komponovaný den je druhým z cyklu “Lidé kolem nás”, jehož cílem je přibližovat návštěvníkům opomíjené sociální skupiny, ale i zvláštní lidské osudy. Střešovičtí starousedlíci rozhodně mají o čem vyprávět. Od 70. let byla nad jejich domky vyhlášena stavební uzávěra, protože celá čtvrť měla ustoupit výstavbě diplomatických komplexů. Nemohli své nemovitosti opravovat, později jim hrozilo vyvlastnění. Až do roku 1995 se soudili s pražským magistrátem o navrácení svého majetku, pak museli domky nákladně rekonstruovat. Už deset let jim různé úřady slibují obnovu starých Střešovic, místo toho byla zahájena pouze naprosto nevhodná výstavba vil, která poškozuje historickou hodnotu původních objektů a zastiňuje je. Starousedlíci mají i přes všechnu nepřízeň osudu “svou vesnici” stále rádi a romantické bydlení by neměnili. Pro návštěvníky z jiných částí Prahy může být jejich osud poučením, inspirací, ale také výzvou.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu