Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Spekulanti se snaží zastrašit obyvatele starých Střešovic

PRAHA -

Ve starých Střešovicích, enklávě s mimořádným památkovým významem, se připravuje výstavba mnoha nových budov ke spekulativním účelům. Jejich architektonické řešení nerespektuje charakter původní historické zástavby a nesplňuje technické parametry dané zákonem. Realizace novostaveb by nevratně zničila urbanistickou strukturu celé oblasti, zhoršila životní podmínky místních obyvatel a znehodnotila jejich nemovitosti. Účastníkem stavebních řízení, která začínají v pondělí ústním projednáním, je i Dobročinný spolek medáků ve Střešovicích. Jeho členy se v sobotu pokusil zastrašit vyhrožováním největší z investorů. Občanské sdružení se odmítá podvolit nátlaku, na svých stanoviscích trvá a zvažuje podání trestního oznámení. V pondělí ve 12.45 se před obvodním úřadem, který povede stavební řízení, uskuteční veřejné shromáždění za záchranu starých Střešovic a podporu oprávněných požadavků místních občanů.

Staré Střešovice měly být v 80. letech asanovány kvůli výstavbě diplomatických komplexů socialistických zemí. V roce 1986 byla část z více než stovky objektů zbořena, další demolice ale zablokovali místní starousedlíci a památkáři. Řada původních obyvatel se do Střešovic již nikdy nevrátila a vyvlastněné nemovitosti zůstaly v majetku pražského magistrátu. V roce 1993 měla být celá enkláva prohlášena památkovou zónou. Návrh však byl za nejasných okolností zamítnut a veškeré dokumenty se ztratily. Od této doby prodává magistrát zchátralé domy a uvolněné pozemky v obálkových soutěžích. Většina parcel se dostala do rukou spekulantů, kteří mezi zástavbou drobných kamenných domků budují předimenzované penzióny pro zahraniční klientelu a staví luxusní vily “na klíč”. Budovy devastují zbytky historické čtvrti, zastiňují okolní domky, někdy jsou realizovány v rozporu s požadavky památkářů nebo dokonce proti stavebnímu povolení.

Na sobotní veřejné diskusi ve starých Střešovicích přednesli zástupci Dobročinného spolku medáků své výhrady vůči připravované nové výstavbě. Všichni přítomní občané i přizvaní odborníci vyjádřili těmto stanoviskům podporu. Jen pár hodin poté přišel největší z investorů, Milan Zocher, předsedovi občanského sdružení vyhrožovat. “Pan Zocher řekl, že pokud se pokusíme vstupovat do stavebního řízení s vážnějšími připomínkami, nechá prostory, užívané naším sdružením, vyklidit policií. Pokud nás nevyklidí policie, prý nás nechá vyklidit svými lidmi. Vyhrožoval, že pokud se budu ve věci starých Střešovic dále angažovat, nebude váhat s použitím násilí proti mé osobě,” řekl předseda Medáků Martin Skalský. “Zřejmě podáme trestní oznámení. Lidé ve Střešovicích mají strach, bojí se veřejně vyjadřovat k celé situaci a hájit svá práva. Je možné, že spekulanti jednají nevybíravě i s nimi. Tomuto tlaku nemůžeme v žádném případě ustupovat, současná situace ohrožuje nejen jedinečný urbanistický soubor, ale i místní obyvatele.”

Historická hodnota starých Střešovic je nesporná. Jde o největší dochovanou řemeslnickou kolonii, která se nachází v těsném sousedství národní kulturní památky Loosova vila. “Staré Střešovice jsou dnes naprostým unikátem. Je to poslední z dělnických periferií, která nám v Praze zůstala. I když jsou nahlodány neadekvátními zásahy, to podstatné zde přetrvalo. Enkláva má velkou výpovědní hodnotu, míra autenticity je zde obrovská a stojí za to se za ni brát. Bohužel zde nastává konflikt veřejného zájmu s mnohem silnějším zájmem komerčním a pozemkovými spekulacemi, kterým je třeba čelit. Spojování parcel, jejich kompletní zastavování do maximální výšky a používání laciných stavebních materiálů degraduje celé okolí. Medáci nechtějí zastavit vývoj, ale nastolit respekt k historickým hodnotám, uchránit to, co se zachovalo, naplnit to obsahem a novým životem. Proto jejich činnost jednoznačně podporuji,” řekl na sobotní diskusi ve starých Střešovicích Doc. PhDr. Jiří Kotalík, rektor Akademie výtvarných umění a člen Poradního sboru primátora pro památky a urbanismus.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu