Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Medáci předali srovnávací fotografie starých Střešovic

PRAHA -

Dobročinný spolek medáků dnes předal srovnávací fotografickou studii zástavby starých Střešovic všem zodpovědným úřadům. Zároveň tyto úřady vyzval, aby při svém rozhodování dbaly na zachování historických hodnot unikátního urbanistického souboru a nedopustily jeho úplné zničení. V současné době vede Úřad m. č. Praha 6 stavební řízení na čtyři předimenzované novostavby, jejichž realizace by zcela změnila charakter původní drobné venkovské zástavby. Ministerstvo kultury projednává návrh na prohlášení starých Střešovic památkovou zónou a zapsání osmnácti nejpůvodnějších objektů do seznamu kulturních památek. Medáci jsou přesvědčeni, že dokud nebude o těchto návrzích rozhodnuto a nebude zpracován závazný regulační plán, nová výstavba by měla být pozastavena.

Studie, kterou dnes Medáci předali úředníkům, zahrnuje 47 párů fotografií. První z dvojice snímků vždy zachycuje původní stav zástavby, druhý současnost. Pro dokumentaci původního stavu starých Střešovic byly použity fotografie staré přibližně 30 let. Stav zástavby byl totiž až do roku 1986 prakticky neměnný. “Fotografie ukazují, že řada domů sice nenávratně zmizela, nicméně mnohá zákoutí se dodnes zachovala v překvapivě původní podobě. Věříme, že naše srovnávací studie úředníkům pomůže tato místa chránit před neadekvátními zásahy a poškozením,” uvedl předseda Spolku medáků Martin Skalský.

Staré Střešovice, vzniklé před tisícem let, jsou bývalou kolonií řemeslníků ze Strahovského kláštera. Komplex asi stovky drobných stavení, ohraničený pískovcovým prahem, se dochoval v téměř nezměněné podobě až do roku 1986, kdy byla asi třetina lokality asanována. Od 90. let 20. století vyrůstají na vzniklých prolukách novostavby, které většinou nerespektují okolní přízemní zástavbu. Dnes hrozí akutní nebezpečí, že pokud bude postaveno ještě několik dalších nevhodných novostaveb, hodnota a půvab celého urbanistického souboru nenávratně zmizí.

“Rozhodně nechceme bránit rozvoji starých Střešovic. Dostavba lokality poškozené asanacemi je nutná, množství proluk zasypaných odpadky je dlouhodobě neúnosné. Rovněž původní staré domky potřebují rekonstrukce, nelze je zakonzervovat jako skanzen. K celému území je ale nezbytné přistupovat koncepčně a chránit jeho zcela evidentní hodnoty. Dnes jde o jednu z nejdochovalejších enkláv tohoto typu nejen v Praze, ale v celé České republice. Třípodlažní vily z laciných materiálů sem nepatří a bude-li jejich výstavba pokračovat, staré Střešovice budou brzy už jen na starých fotografiích. Věříme, že po prohlédnutí naší srovnávací studie to pochopí i zodpovědní úředníci a devastaci lokality zastaví,” dodal Skalský.

Všechny příslušné úřady již několik let ujišťují občany, že typický charakter starých Střešovic bude rozhodně zachován. Přesto zatím nikdo nic neudělal. Obvodnímu úřadu se ani za pět let nepodařilo schválit závazný regulační plán (podklady byly připraveny již v roce 1995 profesory z ČVUT). Na Ministerstvu kultury leží návrh na prohlášení osmnácti objektů kulturními památkami již od loňského srpna, na dopis zatím nikdo ani neodpověděl. Výsledkem nečinnosti úřadů je pokračující masivní výstavba, která ničí zbytky starých Střešovic.

Srovnávací fotografická studie byla předána Úřadu městské části Praha 6 (odboru územního rozvoje, výstavby a životního prostředí, kanceláři Zastupitelstva, starostovi MUDr. Pavlu Bémovi, místostarostům ing. Jiřímu Vihanovi a ing. Jaroslavě Trnkové, Csc. a uvolněnému radnímu ing. arch. Janu Winklerovi), Magistrátu hl. m. Prahy (odboru územního rozhodování a památkové péče) a Ministerstvu kultury (oddělení ochrany kulturních památek).Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu