Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Staré Střešovice ožijí příběhem o lidském štěstí

PRAHA -

Předposlední zářijový pátek a sobota bude ve starých Střešovicích patřit celkem deseti reprízám putovního představení Modrý pták. Romantické zbytky staré řemeslnické vesnice tak na dva dny ožijí tajemnými příběhy, sny a zázraky. Divadelního projektu, který je určen malým i velkým divákům, se pod vedením studentů a pedagogů Divadelní fakulty AMU účastní na osmdesát účinkujících a výtvarníků, z nichž téměř polovinu tvoří děti. Projekt financovala Městská část Praha 6, Hlavní město Praha a Open Society Fund. Vytvořené představení je dosud nejnáročnějším a nejrozsáhlejším kulturním projektem, které se v této malebné části Prahy odehrál. Jeho protagonisté chtějí podpořit záchranu ohrožené urbanistické enklávy a přispět k jejímu oživení.

Představení Modrý pták vychází ze stejnojmenné divadelní hry belgického básníka Maurice Meaterlincka o hledání lidského štěstí. Jeho adaptace vznikla iniciativou výtvarnice, scénografky a studentky DAMU Kateřiny Zachové. “Při hledání vhodného místa jsem objevila staré Střešovice. Drobné chaloupky pod pískovcovou skálou, studny s pumpami, úzké klikaté uličky, dláždění z kočičích hlav… Tento doslova magický prostor je ideální přirozenou scénou pro Maeterlinckův příběh, který je o tajemnu a neskutečnu,” řekla Zachová. “Představení podtrhuje jedinečnost starých Střešovic. Při jeho realizaci se navíc spojilo úsilí mnoha účinkujících a výtvarníků se vstřícností zdejších obyvatel a obvodního úřadu,” doplňuje režisér Jiří Adámek. Řada divadelních scén probíhá na soukromých pozemcích a v těsné blízkosti domků místních starousedlíků. “Věřím, že putování za modrým ptákem bude nejen mimořádným zážitkem pro všechny diváky, ale že také přinese štěstí starým Střešovicím a přispěje k jejich záchraně,” dodává.

Červnová premiéra Modrého ptáka se setkala s obrovským zájmem diváků. Ti kteří, inscenaci z kapacitních důvodů dosud nemohli vidět, by měli být uspokojeni nyní. Představení, určené dětem i dospělým, se odehrává v deseti dějstvích. Mezi jednotlivými scénami budou diváci putovat po starých Střešovicích v doprovodu Světla, Kočky, víly Béryluny a Duší věcí a hledat modrého ptáka štěstí. Na cestě, která vůbec není snadná, budou svědky nevšedních zázraků. Ocitnou se v minulosti i v budoucnosti, projdou Ústavem pro péči o blaho lidstva, budou muset odolat nebezpečí v Paláci noci a naslouchat Duším věcí v Paláci víly Béryluny. Děti se dokonce svezou na skutečném povozu taženém koněm. “Diváci nakonec zjistí, že modrý pták, který znamená štěstí, patří do říše pohádek a pro nás, smrtelníky, je nedostižitelný. Lidské štěstí totiž pramení především z lásky, přátelství a tolerance mezi lidmi. Poselství příběhu je tak hluboce současné: K dobrému světu může přispět každý z nás a nemusí se kvůli tomu trmácet až na kraj světa,” vysvětluje autorka adaptace Kateřina Zachová.

“Modrý pták je vrcholem našich dosavadních kulturních aktivit ve starých Střešovicích, připravujeme však řadu dalších projektů. Střešovice jsou i přes značnou míru devastace místem, kde je možné snít. Ze zdejších domků a skal dýchá tajemství, minulost, mistrovství dávných řemeslníků a jejich jednoduchý životní styl. V lidech takové prostředí probouzí fantazii a tvořivost. Jsme přesvědčeni, že Praha takovou lokalitu potřebuje,” uvedl předseda Dobročinného spolku medáků Martin Skalský. Toto sdružení usiluje o získání nájemní smlouvy ke třem původním střešovickým domkům, které dnes vlastní Městská část Praha 6. Medáci nabízejí rekonstrukci objektů, které by pak měly sloužit jako ukázka dřívějšího způsobu života a architektury na periferii Prahy a zázemí pro netradiční kulturní projekty. Od počátku roku 2001 probíhaly v jednom z těchto domků pravidelné dětské dílny, při nichž děti spolu s výtvarníky vytvořily Palác víly Béryluny. Ten bude jednou ze scén představení Modrý pták. Dnešní Medáci navazují na tradici stejnojmenného spolku, založeného roku 1912, jehož posláním byla podpora chudých “sousedů” a organizace významných kulturních a společenských akcí.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu