Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Dnes staré Střešovice, zítra Zlatá ulička?

PRAHA -

Úřad m. č. Praha 6 nařídil ve čtvrtek 25. 10. okamžité vyklizení dvou objektů ve starých Střešovicích, v nichž Dobročinný spolek Medáků již dva roky pořádá veřejné kulturní akce. Členové občanského sdružení se to dozvěděli teprve včera, kdy vypršela lhůta pro vyklizení. Co bude následovat, není jasné. Medáci tyto domky užívají se souhlasem úřadu již od roku 2000. Současný zvrat považují za dílo investorů, kteří mají v oblasti starých Střešovic ekonomické zájmy a již loni se pokoušeli Medáky zastrašit a odradit od jejich veřejné angažovanosti. Jedním z cílů Dobročinného spolku Medáků je totiž památková ochrana starých Střešovic, která by výrazně zkomplikovala pozemkové spekulace a znemožnila stavby architektonicky druhořadých penziónů a rezidencí v unikátní domkářské kolonii. Problémy Střešovic tak získávají širší rozměr a připomínají řadu podobných kauz nedávné minulosti.

“Postup úřadu nás šokoval. Místo dopisu k nám poslali rovnou zmocněnce pro vyklizení objektů. Bez jednání, bez vysvětlení, bez prostoru na naši reakci. Obáváme se, že o celé věci není informována řada členů obvodního zastupitelstva. Dokonce ani starosta Pavel Bém, který nás včera ujistil o své podpoře, o žádném příkazu k vyklizení domů nevěděl,” uvedl předseda Spolku Medáků Martin Skalský. Medáci mají podezření, že celou akci vyvolalo pouze několik málo osob, zřejmě pod tlakem spekulantů s pozemky. Jejich snahou může být zabránit Medákům v pokračování aktivit na památkovou ochranu starých Střešovic. Tuto teorii podporuje také státní stavební dohled, který v “medáckých” domcích nařídil na základě udání stavební úřad Prahy 6 na tento pátek. “Snahy o komerční vytěžení starých Střešovic jsou zrůdné. Jde o poslední urbanistický útvar svého druhu v Praze. Při troše dobré vůle by se tato enkláva – mimo jiné i vzhledem ke své těsné blízkosti Národní kulturní památky Loosova vila a hradního areálu – mohla stát v dobrém smyslu “Zlatou uličkou”, dodal Skalský.

Spolek Medáků předložil v létě 2000 projekt na dlouhodobé využití tří střešovických domků formou netradičních kulturních programů pro všechny generace. Přislíbil zároveň finanční zajištění citlivé rekonstrukce objektů jako typické ukázky předměstské architektury 19. století. S navrženým projektem vyjádřil souhlas Magistrát hl. m. Prahy i Úřad m. č. Praha 6. Občanské sdružení pak rozvinulo své aktivity a zahájilo zkušební program, který měl myšlenky projektu ověřit v praxi. Od března 2000 ve starých Střešovicích proběhlo 334 kulturních akcí, které navštívilo na 5.000 diváků. Drtivá většina účinkujících umělců a lektorů vystoupila bez nároku na honorář. Medáci dále zahájili projekty dokumentace a památkové ochrany starých Střešovic a regenerace veřejných prostranství.

V říjnu rozhodla Rada Zastupitelstva m. č. Praha 6, že domky č.p. 79 a 946 budou prodány ve veřejné obchodní soutěži; nadále má pouze jeden objekt (č.p. 96) sloužit kulturní činnosti. “Rada chce umožnit veřejně prospěšné využití pouze jednoho z domů. Pozemky ve Střešovicích jsou však dnes předražené a nelze očekávat, že komerční zájemci budou dbát na uměleckohistorickou hodnotu zdejších staveb. Prodejem může snadno dojít k poškození jedinečných, i když stále ještě nedoceněných památek,” míní Skalský. Příslušná výběrová řízení dosud nebyla vyhlášena. Je možné, že věc bude projednávat dnešní zasedání Rady Zastupitelstva. Ta má pravomoc rozhodovat o pronájmech obecního majetku, případný prodej však musí v každém případě schválit Zastupitelstvo, které zasedá nejdříve 6. 11. 2001.

Současný razantní postup úřadu je v příkrém rozporu s jeho postojem k Medákům v poslední době. Před pouhým měsícem se ve starých Střešovicích odehrálo putovní divadelní představení Modrý pták, jehož realizaci finančně podpořil Úřad m. č. Praha 6. Nyní Spolek Medáků spolupracuje s úřadem na rehabilitaci veřejných prostor starých Střešovic a zajišťuje investici pro vybudování místního parku.

“V této při podporuji Spolek Medáků, protože si myslím, že je to ve prospěch veřejného zájmu spíše než zájmů partikulárních, ve prospěch autentické kultury spíše než stále hrozícího růstu nekulturnosti a že je to koneckonců spravedlivé vzhledem k tomu, co Medáci pro záchranu starých Střešovic udělali,” prohlásil zmocněnec vlády pro lidská práva Jan Jařab. Situace ve starých Střešovicích bohužel není ojedinělá. V posledním desetiletí musela soukromým nebo komerčním zájmům ustoupit řada zajímavých projektů i míst. Připomeňme zejména zaniklý klub Bunkr (prostor dodnes zeje prázdnotou), Kulturně sociální centrum Kafkova (dnes parkoviště), vyklizené Kulturně sociální centrum Ladronka (dnes cvičiště policejních psů) nebo zcela zdevastovanou památkovou zónu Buďánka, která má být v nejbližší době srovnána se zemí.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu