Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Občané protestují proti vzrůstající agresivitě investorů

PRAHA -

Dobročinný spolek Medáků měl do dnešní 13. hodiny vyklidit dva z domků ve starých Střešovicích, které využívá již třetím rokem k pořádání kulturních akcích. Příkaz k vyklizení vydala správní firma SNEO, údajně na příkaz Úřadu m. č. Praha 6. Nikdo z úřadu dosud Medákům nesdělil žádné důvody, dopisy z konce října se žádostmi o informace jsou stále bez odpovědí. Ve Střešovicích se dnes shromáždí příznivci Medáků a místní starousedlíci, kteří s vystěhováním nesouhlasí. “Za razantním postupem proti Medákům stojí ekonomické tlaky. Skupina bezohledných investorů, která již skoupila řadu zdejších pozemků, si brousí zuby na domky Medáků,” říkají místní občané. “Bojíme se. Dnes jsou na řadě Medáci, zítra můžeme být my.” Jejich slova potvrzuje rozsáhlá stavba dalšího z penziónů, která bez stavebního povolení již týden nerušeně probíhá ve Starostřešovické ulici.

Dnes ve 13 hodin přijdou do starých Střešovic zástupci společnosti SNEO, která spravuje majetek m. č. Praha 6, aby protokolárně převzali od Medáků dva ze tří domků. Medáci sice správci umožní přístup do objektů a jejich avizovanou pasportizaci, domky však nepředají. “Domky jsou stále ve vlastnictví obce, dosud nebylo ani vypsáno výběrové řízení na nového majitele. Nevidíme důvod, proč nemovitosti před zimou opouštět a vystavovat je chrátrání. Navíc bychom museli rušit kulturní program, který je na následující měsíce naplánován,” vysvětluje předseda Spolku Martin Skalský. Medáci loni získali předběžný příslib úřadu, že objekty budou moci získat do pronájmu.

Převážná většina obyvatel starých Střešovic s vystěhováním Medáků nesouhlasí. V minulém týdnu proto předali Úřadu Prahy 6 petici, kde požadují zastavení procesu vystěhovávání a pokračování kulturního projektu v současné podobě. Za tlakem na vyklizení dvou domků stojí podle obyvatel ekonomické zájmy skupiny podnikatelů, kteří se v této lokalitě snaží získat co nejvíce nemovitostí. Z nich pak budují nájemní třípodlažní domy a penzióny, v nichž měsíční poplatek překračuje i 100 tisíc korun. Při svém podnikání používají i značně nevybíravé metody, včetně zastrašování a vyhrožování. Obyvatelé historických domků se bojí, že pokud ve starých Střešovicích vyrostou další “komerční” stavby, vznikne tlak i na jejich vystěhování. Jejich domy budou stínem na kráse moderní čtvrti. V podstatě se tak opakuje scénář ze 70. let, kdy měli být původní obyvatelé vystěhováni a staré Střešovice zbořeny. Na místě domků, označených jako “ostuda dělnického bydlení” měly vzniknout moderní rezidence pro ambasády socialistických států.

Příznivci a podporovatelé kulturního projektu Alternativa pro staré Střešovice připravili na dnešní 13. hodinu několik vystoupení, která mají upozornit na devastaci unikátního urbanistického souboru, která pokračuje již bezmála 30 let. Ve Střešovicích vystoupí studenti DAMU s pásmem písní, prodejci časopisu Nový Prostor s divadelním Kabaretem Ježek a Čížek, hudebník Noel le Bon a další. Shromáždění se zúčastní také obyvatelé Střešovic, kteří se cítí současným vývojem kolem Medáků osobně dotčeni. Průběh odpoledne budou kontrolovat Občanské právní hlídky.

 

Přes víkend vymlácená okna a rozbitá střecha

Černá stavba pokračuje, agresivita stavitelů se stupňuje

V uplynulém víkendu ve starých Střešovicích pokračovaly spory mezi Spolkem Medáků a místními obyvateli na straně jedné a investory nových nájemních domů na straně druhé. V neděli jeden z dělníků v opilosti a v záchvatu zuřivosti vymlátil okna v jednom z objektů využívaných Medáky a poškodil střechu na domku zdejšího starousedlíka. Občané se pak obrátili na Policii ČR s žádostí o zvýšenou ochranu starých Střešovic.

Ve Starostřešovické ulici probíhá již od 10. 11. stavba nového nájemního domu – bez pravomocného povolení. Budoucí třípodlažní objekt je v těsném sousedství historických domků, které patří k nejcennějším v celé enklávě. Obyvatelé kontaktovali ihned po zahájení stavebních prací stavební úřad pro Prahu 6, ten však dodnes pokračování stavby nezabránil. Hrozí tak nejen zničení prostředí starých Střešovic, ale i znehodnocení majetku okolních obyvatel. Stavbou navíc dojde k takovému zúžení ulice, které zřejmě znemožní vjezd hasičů.

Na budovu bylo v létě 2001 vydáno stavební povolení. Vedoucí oddělení drobných staveb Stavebního úřadu Prahy 6 Eva Frayerová udělila několik výjimek z Obecných technických podmínek pro výstavbu a nebrala v potaz námitky okolních obyvatel. O podaném odvolání má nyní rozhodnout pražský magistrát. Dokud tak neučiní, je stavba jednoznačně protizákonná.

O víkendu vymlátil jeden z dělníků, zaměstnaných na stavbě, okna na Domu kouzel a tajemství Spolku Medáků. Za okny totiž byly vyvěšeny informační materiály o starých Střešovicích a prohlášení o likvidaci historických hodnot komerčními zájmy. Přistižený muž, později policií identifikovaný jako Josef Blažek, vykřikoval, že nebýt Medáků, mohly by novostavby nerušeně pokračovat. Místní občan Rostislav Sovička současně zjistil, že má dlažebními kostkami poškozenou nově opravenou střechu svého domu. Poškozením střechy mu přitom již dříve vyhrožoval právě Blažek. Sovička toto násilí spojuje s faktem, že byl jedním z iniciátorů petice proti vystěhování Dobročinného spolku Medáků. Podle policejní evidence je událost z tohoto víkendu historicky prvním spáchaným trestným činem ve Starostřešovické ulici.

Budovatel černé stavby Milan Zocher má konflikty s místními obyvateli již řadu let. V roce 1995 postavil zcela v rozporu se stavebním povolením první nájemní dům v ulici Starostřešovické, čímž prolomil uplatňování zásady nízkopodlažnosti nových objektů. Na penzión bylo vydáno dodatečné stavební povolení. V následujících letech se snažil různými sliby získat podporu obyvatel. Když se mu to nepodařilo, přistoupil k hrubším metodám. V roce 2000 vyhrožoval předsedovi Spolku Medáků fyzickou likvidací v případě, že se Medáci budou účastnit stavebních řízení a připomínkovat plánovanou výstavbu.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu