Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Úřad vydává protichůdné signály, kultuře se ale zřejmě nebrání

PRAHA -

Jedním z bodů dnešního zasedání Zastupitelstva Prahy 6 byla i diskuse o situaci ve starých Střešovicích. Ve třech obecních domcích této – dnes již unikátní – pražské dělnické kolonie působí Dobročinný spolek Medáků a pořádá zde široký kulturní program. Úřad s Medáky několik měsíců jednal o možném uzavření nájemní smlouvy a podporoval jejich aktivity. Koncem října však přišel zcela nečekaně příkaz k okamžitému vyklizení objektů. Rada Zastupitelstva pak rozhodla, že ke kulturním účelům vyčlení pouze jeden z domků a zbývající dva prodá. Medáci proto požádali obecní zastupitele, aby celému případu věnovali pozornost a rozhodnutí změnili.

“Situace je trochu nepřehledná. S úřadem jsme měli dlouhodobé dobré kontakty, spolupracovali jsme na dvou projektech. Rozhodnutí k vyklizení všech prostor přišlo ze dne na den a nikdo z úřadu se k němu nehlásí. Obáváme se, že snahy o ukončení našich aktivit jsou dílem několika lidí s osobními zájmy, kteří zneužili interních informací úřadu,” uvedl předseda Dobročinného spolku Medáků Martin Skalský. Po neuposlechnutí prvního příkazu k vyklizení dvou střešovických domků do 31. října dostali Medáci nový termín – 19. listopad. Říkají však, že dokud objekty nezíská jiný majitel nebo jim nebudou sděleny řádné důvody, domy neopustí. “Máme sjednán kulturní program až do konce roku, na některé akce jsou vytištěné pozvánky,” vysvětlil programový vedoucí Spolku Medáků Jiří Weberschinke. “Opouštět domy před zimou je navíc nezodpovědné vůči jejich technickému stavu.”

Z rozhodnutí Rady Zastupitelstva Prahy 6 z minulého týdne mají Medáci rozporuplné pocity. Oceňují, že dům č.p. 96 má být ve výběrovém řízení pronajat ke kulturním a společenským aktivitám. Nechápou ale, proč chce úřad ostatní dva objekty (č.p. 79 a 946) prodat. “Za minimální variantu pro organizaci kulturních projektů považujeme dva domky, protože jejich vnitřní prostory jsou velmi malé. Dva objekty ve Starostřešovické ulici navíc tvoří určitý celek, jsou součástí okolní původní zástavby a všichni obyvatelé ulice jejich kulturní využití podporují. Prodejem kteréhokoli z těchto dvou domků by došlo k takovému okleštění našeho komplexního projektu, že by se možná stal nerealizovatelným. Vyzýváme proto obvodní zastupitelstvo, aby rozhodnutí Rady přehodnotilo a nabídlo k pronájmu nejméně dva domky místo pouze jediného,” uvedl Martin Skalský.

Na dnešní zasedání obvodního zastupitelstva se již rozhodování o Střešovicích nevešlo. Nicméně do programu byl zařazen diskusní bod o celé situaci. Zastupitelé vyzvali starostu Prahy 6 MUDr. Pavla Béma, aby současný postup úřadu vysvětlil. Starosta uvedl, že v celé kauze jde spíše než o Medáky o celé staré Střešovice, které si rozhodně zaslouží zvýšenou pozornost. Dosavadní činnost Spolku Medáků pak označil za přínosnou a pozoruhodnou, nicméně dosud bez právního podkladu. Zastupitel Michal Tryml vystoupil s příspěvkem, v němž označil snahu o prodej objektů za nešťastnou a řekl, že na současné katastrofální devastaci starých Střešovic se do značné míry podepsal Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6. V rámci odpoledních interpelací občanů jménem Spolku Medáků vystoupil farář Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích Pavel Pokorný. Skupina obecních poslanců pak ústy Hynka Krátkého vyzvala Radu, aby rozhodování o budoucnosti tří střešovických domků a dalším osudu starých Střešovic zařadila na prosincové zasedání Zastupitelstva.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu