Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Ombudsman: ve Střešovicích se staví bez povolení

PRAHA -

Ve starých Střešovicích se staví bez platného povolení. Zjistil to veřejný ochránce práv Otakar Motejl na základě podnětu Dobročinného spolku Medáků. Ze závěrů šetření vyplývá, že stavební úřad Prahy 6 porušil při stavebním řízení zákon hned dvakrát. Problematický dům je přitom dnes již z poloviny hotový. Medáci a řada místních obyvatel se stavbou nesouhlasí, protože poškozuje ráz starých Střešovic a zastiňuje okolní parcely. V lokalitě jde přitom nejméně o pátý případ stavby bez povolení za uplynulých šest let. Za špatnou práci nebyl na stavebním úřadě pravděpodobně nikdy nikdo postižen.

“Od roku 1998 se věnujeme dokumentaci starých Střešovic a sledujeme demolice a nové stavby, které zde vznikají,” říká mluvčí Spolku Medáků Tereza Budková. “Za tu dobu se v této enklávě postavilo bez platného povolení nejméně pět objektů. Jsou v nich luxusní nájemní byty, kde měsíční nájemné přesahuje i sto tisíc korun. Všechny stavby byly dodatečně legalizovány.” Spolek Medáků se jako účastník stavebních řízení snažil prosazovat citlivější výstavbu, která by vycházela z místních podmínek a respektovala historický ráz bývalé vesnice. “Naše argumenty nebral stavební úřad nikdy vážně. V žádném z desítek řízení, kterých jsme se účastnili, nezohlednil ani jedinou z našich připomínek,” dodává Budková.

Objekt, jímž se nyní zabýval ombudsman Motejl, vyrůstá v ulici Nad hradním vodojemem. Na parcele o velikosti necelých 10 x 20 metrů vznikají dva domy, jeden z nich má mít dokonce čtyři podlaží. “Jde o jakousi věž, která je pochopitelná snad jedině v souvislosti s vysokou cenou zdejších pozemků. V okolní zástavbě většinou jednopodlažních domků je to naprosto nesmyslné,” vysvětluje Tereza Budková. Medáci tvrdí, že převýšení hladiny zástavby je nebezpečný precedent. Stejně vysoké domy by totiž mohli chtít stavět i majitelé okolních volných pozemků a ráz starých Střešovic by se tak zcela zničil.

V paradoxní situaci se ocitli majitelé blízkého domku v ulici Pod Bateriemi. Domek, ačkoliv stojí na zhruba sedmimetrové terénní vlně (“o ulici výše na kopci”), by byl čtyřpodlažní novostavbou zastíněn. Domek je přitom jednou z nejzachovalejších památek zdejší původní architektury. Současní majitelé jej odkoupili od pražského magistrátu za velmi přísných podmínek: Museli zajistit historickou rekonstrukci a teprve po jejím schválení získali vlastnická práva. Domek má výraznou siluetu a je viditelný ze širšího okolí. Nákladná rekonstrukce teď může přijít vniveč.

 

Příloha:

Staré Střešovice – za komunistů asanace, po převratu černé stavby a podnikatelské baroko

Staré Střešovice byly v 70. letech 20. století částečně zbourány, protože se zde měly stavět rezidence a ambasády spřátelených socialistických zemí. Většina obyvatel byla přesídlena na nově vznikající sídliště. Po politickém převratu vrátil pražský magistrát část zbylých domů zpět původním majitelům, většina se však již nevrátila. V roce 1996 začal magistrát prodávat některé domky a parcely novým majitelům v obálkových soutěžích. Podmínkou byla rekonstrukce původních objektů nebo výstavba architektonicky kvalitních novostaveb, které doplní historickou zástavbu. Jak se později ukázalo, většina lukrativních pozemků skočila v rukou jedné skupiny spekulantů.

Pro novou výstavbu ve starých Střešovicích byla v rozmezí let 1992 – 1995 zpracovávána urbanistická studie, která určuje maximální možnou míru zastavění jednotlivých pozemků, výšku budov, jejich objem a členění. Uplatňování studie v praxi měl sledovat v první řadě stavební úřad pro Prahu 6, dále pak odbory územního rozvoje Prahy 6 a magistrátu. Ve skutečnosti byl však jediným, kdo bral dokument v potaz, odbor územního rozvoje Prahy 6. U některých staveb se odboru podařilo prosadit pozitivní změny, jeho hlas však byl slabý. Celá řada nových objektů vznikla nejen v rozporu s danou studií, ale i proti vyhlášce o technických podmínkách pro výstavbu a přes značný odpor místních obyvatel.

V roce 1996 vznikla ve Střešovicích první černá stavba – nájemní dům ve Starostřešovické ulici – za niž dostal stavitel jen symbolickou pokutu. Možná právě tato událost byla příčinou dalších případů. O pět let později vyhrožoval tentýž stavitel místním obyvatelům fyzickým násilím v případě, že budou protestovat proti stavbě dalšího nájemního domu v téže ulici. Přestože se lidé nezalekli a úřad nemohl přes jejich nesouhlas vydat povolení, stavba byla zahájena. Věc skončila vydáním dodatečného povolení a symbolickou pokutou. Podobných případů se ve starých Střešovicích odehrálo ještě několik. Dnes je část historické enklávy novou výstavbou již zcela zničena.Autor: Tereza Budková, tel: +420 608 135 589
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu