Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Alternativní kultura a pokušení Evropské unie

PRAHA -

Spolek Medáků a Lípa slovanská pořádají v sobotu 7. června od 15 hodin zahradní debatu s politiky, umělci a osobnostmi veřejného života jako příspěvek k aktuální společenské diskusi. Debata se koná v zahradě Lípy slovanské, Starostřešovická 96, Praha 6.

Debatu považujeme za svůj příspěvek k aktuálnímu tématu vstupu ČR do EU. Domníváme se, že oblast kultury, tím spíše kultura nekomerční, podpora nezavedených umělců a okrajových uměleckých žánrů, vztah státu k alternativám mladých lidí a nízkoprahovým kulturním či sociálním centrům, jsou otázky v současné společenské i politické diskusi zcela opomíjené. Přesto se nedomníváme, že by se týkaly zanedbatelné části populace.

K zahradní debatě jsme pozvali pestrý výběr osobností politického, veřejného i uměleckého života, kterých si vážíme. Jako hlavní host debaty byl pozván prezident republiky Václav Klaus. Ačkoliv v tuto chvíli ještě nevíme přesně, kteří hosté pozvání skutečně přijmou, věříme, že debata bude zajímavá.

Doufáme, že Vás neodradí sobotní termín. Toto datum jsme vybrali záměrně, abychom se vyhnuli ruchu a spěchu všedních dní. Sobotní odpoledne, stejně jako letní zahrada, snad vytvoří příjemné prostředí pro neformální a vstřícnou diskusi.

Večer po debatě můžete shlédnout tři divadelní představení  (Dona Quijota Martina Fryse a Karkulku a Levou ruku Divadla Kámen ).

Pro účastníky debaty bude připraveno občerstvení.

Za Spolek Medáků - - - Tereza Budková

Za Lípu slovanskou - - - Martin Skalský

Za nezávislé aktivisty - - - Lenka Kučerová

Podrobnosti najdete též v našem programu.Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu