Tiskové zprávy

Zpět na seznam tiskových zpráv

Staré Střešovice byly prohlášeny památkovou zónou

PRAHA -

Vláda České republiky letos rozhodla o vyhlášení nových památkových zón. Jednou z nich jsou i staré Střešovice v Praze 6. Boje o záchranu této kdysi unikátní řemeslnické kolonie se vedly rovných třicet let. Z původní stovky venkovských domků se do dnešních dní dochovala necelá pětina, větší část lokality dnes zabírá nevzhledné “podnikatelské baroko”. V zóně se neustále demoluje a buduje. Místní obyvatelé i památkáři doufají, že památková ochrana ničení zastaví a uchrání alespoň torzo urbanistického souboru pro příští generace. Spolek Medáků dnes vyzval radnici Prahy 6, která rozhoduje o stavební činnosti, aby se zasadila o okamžité zastavení devastace starých Střešovic.

Vyhlášení památkové zóny bylo jedním z cílu projektu, na němž v posledních letech pracoval Dobročinný spolek Medáků. “Je to obrovský úspěch, ale přichází tak říkajíc s křížkem po funusu,” říká zklamaně bývalý předseda Medáků Martin Skalský. “Lokalita do značné míry ztratila kouzelnou atmosféru a podlehla komerčním tlakům. Někdejší vesničku s nízkými domky a romantickými zákoutími zavalily nájemní domy stavěné nejen bez vkusu, ale velmi často i bez povolení,” pokračuje Skalský. Podle něj Medáci již tři roky marně žádají radnici Prahy 6, aby nekoordinovanou výstavbu a demolice ve Střešovicích zastavila. “Nepomohly apely památkového ústavu ani dopisy renomovaných odborníků. Úřad dal před kulturním dědictvím zelenou komerčním zájmům. Věříme, že vládní nařízení devastaci může zastavit.”

“Zdejší situace je mnohem horší, než jsem čekala,” řekla vedoucí oddělení dokumentace Národního památkového ústavu v hl. m. Praze Alexandra Křížová. “Od doby, kdy jsme zde prováděli průzkum pro vyhlášení památkové zóny – tedy za poslední rok – zde zmizely snad desítky domů. Atmosféra 19. století, která zde byla doslova cítit, ten jakoby zastavený čas, to vše vzalo za své. Bohužel, do září, kdy bude památková zóna platit, může být zdevastován i zbytek původní zástavby. Projevuje se zde zcela nekompetentní přístup radnice Prahy 6 a její absolutní nezájem o historické hodnoty. Pravomoc k zastavení nesmyslného ničení má Praha 6 již dnes, přesto demolice i nevhodnou výstavbu schvaluje.”

Přístup stavebního úřadu Prahy 6 kritizoval i Miloš Solař z ústředního pracoviště Národního památkového ústavu. “Zákon o památkové péči určuje základní parametry, ale předpokládá jistý stupeň poznání a kvalifikace kompetentních úředníků. Příležitosti lákají investory a ti mají většinou dostatek kapitálu k prosazení svých zájmů a bohužel i podporu na radnicích. Na druhou stranu památková regulace do značné míry spekulace s pozemky komplikuje,” dodal Solař s poukazem na skutečnost, že převážná většina nevzhledných novostaveb ve starých Střešovicích jsou nájemní domy pro zahraniční klientelu.

Hana Šnajdrová z Ministerstva kultury ČR vysvětlila, že památková ochrana může znamenat příležitost pro vlastníky historických budov. “Majitelé mohou žádat o státní dotace na rekonstrukce objektů. Památková ochrana nemá majitelům komplikovat život, ale spíše jim pomoci chránit naše společné kulturní dědictví.” Šnajdrová dodala, že staré Střešovice byly k prohlášení památkovou zónou navrženy již v roce 1993, kdy měl příslušnou pravomoc pražský magistrát. “V té doby zřejmě nebyl o vyhlášení zóny zájem.” “Veškeré dokumenty o návrhu památkové zóny z roku 1993 beze stopy zmizely,” doplňuje Alexandra Křížová. “Proto trvalo vyhlášení tak dlouho a jen proto můžeme dnes pozorovat tu bezpříkladnou devastaci.”

“Kdysi jsme měli představu, že zde vznikne “Zlatá ulička Prahy 6”, svěřil se místní starousedlík Jaroslav Sochůrek, jehož rodina žije ve starých Střešovicích již pátou generací. “Bohužel, zdá se, že ničení naší čtvrti nejde zastavit. Vždyť čtvereční metr pozemku zde dnes stojí šest tisíc korun, kdo by se staral o záchranu řemeslnických domků.” Majitel zdejšího vyhlášeného řeznictví Jaroslav Hudera jej doplňuje: “Komunisti nám na dvacet let zakázali naše domy opravovat, všechno jen chátralo. Po převratu jsme věřili tomu, že nám Praha 6 a magistrát pomohou Střešovice zachránit. Bohužel ničení pokračuje dodnes.”

Na to, že konflikt mezi historickou a soudobou architekturou není nevyhnutelný, poukazuje architekt Vlado Milunić. “Dokážu si představit, že by se proluky, vzniklé při komunistické asanaci, zastavěly kvalitních architekturou, která by původní ráz čtvrti podtrhla a ne zničila. Vyžaduje to však cit a zodpovědný přístup architekta, rozum památkáře, ochotu investora a kompetentní úředníky,” říká autor Tančícího domu. “Ve starých Střešovicích by se především neměly povolit už žádné novostavby do doby, než bude památková ochrana platit. Je to tu ze všech stran zabetonované, nedokážu pochopit, jak mohl tak hrozné stavby někdo povolit. Nectí měřítko původní zástavby, přírodní rámec starých Střešovic a nejsou ani estetické.”

Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění tvrdí, že i přes značný stupeň poškození má boj o staré Střešovice stále smysl. “Snahu o záchranu kulturního dědictví bychom neměli vzdávat, i když realita je často neveselá. Nesmíme dopustit, aby i zde nakonec zvítězily komerční tlaky. Staré Střešovice si dodnes uchovaly část ze svého neopakovatelného kouzla. Byla by škoda to ztratit,” říká Petrasová. Doporučuje, aby místní občané vyvinuli tlak na radnici Prahy 6 a přinutili ji ke schválení plánu péče o památkovou zónu, který by mohl znamenat zvrat.

Podobné problémy jako lidé ve Střešovicích řeší občanské sdružení Tejnka ve stejnojmenné části starého Břevnova v Praze 6. I tato oblast byla vládním nařízením prohlášena za památkovou zónu. “Od počátku letošního roku se snažíme zabránit několika projektům na likvidaci historické tváře Tejnky,” říká zástupce sdružení Michal Flašar. “Ve chvíli, kdy se investoři dozvěděli o chystané památkové ochraně, se enormně zvýšila jejich aktivita. Stavební úřad Prahy 6 i památkový odbor magistrátu nám bohužel vůbec nepomáhají.”

“Záchranu starých Střešovic” si do volebního programu vetkla bývalá rada Prahy 6 starosty Pavla Béma , prakticky totožné proklamace obsahuje i program rady současné. “Pro ochranu hodnot starých Střešovic neudělala radnice Prahy 6 od roku 1995 vůbec nic. Měla přitom jak potřebné kompetence, tak dostatek informací,” říká Martin Skalský. Spolek Medáků dnes radnici vyzval k zastavení devastace starých Střešovic a realizaci praktických kroků k ochraně jejich hodnot. “Za posledních osm let zde vyrostlo minimálně pět staveb bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, osm domů bylo zbytečně zbouráno. Pro zástavbu oblasti dodnes neexistuje žádný plán, ačkoliv úřad jej slibuje už skoro desetiletí.”Autor: Martin Skalský, tel: +420 606 168 026
Související odkazy: Medaci.cz

Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu